Annons | Innehåll från Hjärt-Lungfonden

Mer forskning behövs för att kvinnor ska få rätt vård

3

Det kvinnliga hjärtat är ett underforskat område – trots att kvinnor drabbas av hjärtsjukdomar i lika stor utsträckning som män.
– Det är en fråga om liv och död – det handlar helt enkelt om att vi just nu vet för lite om hur det kvinnliga hjärtat fungerar, säger Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung.

Det är svårare att upptäcka och behandla kvinnors hjärtproblem, än motsvarande hos män. Dessutom har kvinnor mindre hjärtmuskler, smalare kärl och en högre hjärtfrekvens i vila. Ändå har de under lång tid varit underrepresenterade i kliniska studier – trots att kvinnor och män drabbas av hjärtsjukdomar i samma utsträckning.

– Det som står på spel är vilken vård en kvinna ska få den dag hon blir sjuk och behöver hjälp. I dag saknas det alltför ofta diagnostik, behandling och rehabilitering som tar hänsyn till vad som är unikt med kvinnohjärtat, berättar Kristina Sparreljung.

Kan handla om liv och död

Kristina Sparreljung säger att det kan handla om liv och död eller vara skillnaden mellan ett vanligt liv och en vardag full av oro, smärta och lidande. Även om vården hjälper många kvinnor på ett bra sätt är det ett faktum att vi behöver mycket mer forskning om kvinnohjärtat.

– För oss är det en självklarhet att forskningen ska vara till verklig nytta för alla människor, både kvinnor och män. Därför samarbetar vi sedan länge med framstående forskare som försöker förstå både likheter och olikheter mellan kvinnors och mäns hjärtan, kärl och lungor, förklarar hon och fortsätter.

– Även om kunskapsläget är bättre nu än någonsin tidigare finns det en lång rad forskningsfrågor som fortfarande saknar svar. Det ska vi ändra på.

”Tack vare SCAPIS har vi just nu en helt ny möjlighet att växla upp forskningen på kvinnohjärtat.”

Världsunikt forskningsprojekt

En nyckel till ytterligare kunskaper är ett världsunikt forskningsprojekt som just nu pågår i Sverige. SCAPIS heter det och är världens av sitt slag största studie inom hjärta, kärl och lungor. I studien har sex universitet och universitetssjukhus gått samman och undersökt 30 000 invånare med målet att på sikt kunna förutse och förhindra hjärt-lungsjukdom. Nu ska 15 000 av deltagarna undersökas igen så att man ser vilka förändringar som skett över tid.

– Tack vare SCAPIS har vi just nu en helt ny möjlighet att växla upp forskningen på kvinnohjärtat. Varken i Sverige eller i något annat land har det någonsin tidigare samlats in ett så pass omfattande medicinskt material och vi kan redan se hur nya genombrott växer fram. Allt vi gör är tack vare de gåvor vi får in, men det finns så mycket mer vi skulle kunna göra ifall vi fick in mer pengar, avslutar Kristina Sparreljung.

Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Visste du att …

  • Kvinnor drabbas av samma hjärt-kärlsjukdomar som män, till exempel hjärtinfarkt, hjärtsvikt, kärlkramp, hjärtrytmrubbningar och stroke.
  • Vissa hjärtsjukdomar är vanligare bland kvinnor, till exempel ”brustet hjärta” och så kallade tysta infarkter.
  • I förhållande till kroppsvolymen är kvinnors hjärtan både mindre och lättare.
  • Kvinnor och män upplever smärta olika, vilket kan bero på olikheter i de biologiska smärtmekanismerna.
  • Kvinnor har en tendens att söka vård senare samt mindre ofta relatera symtomen till hjärtsjukdom och därmed inte ta dem på lika stort allvar.
  • De största riskerna för kvinnor att utveckla hjärt-kärlsjukdom är ärftlighet, högt blodtryck, för höga blodfetter, bukfetma, diabetes och rökning.
  • Forskning visar vidare att komplikationer under graviditet, som havandeskapsförgiftning och högt blodtryck, ökar risken för hjärt-kärlsjukdom hos modern senare i livet.

Vill du också att fler kvinnor ska kunna överleva hjärtsjukdomar?

Ge i så fall gärna en gåva till Hjärt-Lungfonden. Det tar bara någon minut att swisha. 50 kronor är en vanlig gåva men du väljer såklart själv vad du vill bidra med.

Andra har också läst