Annons | Innehåll från Hjärt-Lungfonden

Billigt läkemedel kan hjälpa personer med hjärtsvikt

3
Hjärtsvikt är en av våra mest dödliga hjärt-kärlsjukdomar och den vanligaste orsaken till inläggning på sjukhus. Nu hoppas forskare att ett nygammalt läkemedel kan bli ett genombrott i behandlingen av sjukdomen.

Andfåddhet, trötthet, nattlig hosta och svullna ben är symptom som ofta förekommer vid hjärtsvikt. Idag lever omkring 250 000 svenskar med sjukdomen. De flesta är över 75 år, men även yngre människor kan drabbas.

– Hjärtsvikt är den gemensamma nämnaren för alla hjärtsjukdomar. Om du exempelvis får hjärtflimmer eller fel på hjärtklaffen riskerar du att utveckla hjärtsvikt. Detsamma gäller om du har haft en hjärtinfarkt, förklarar Lars Lund, professor i kardiologi och hjärtsviktsforskare vid Karolinska Institutet.

Svår att behandla

Det finns två olika typer av hjärtsvikt. Den ena varianten gör att hjärtmuskeln pumpar dåligt. Den andra varianten gör istället hjärtmuskeln stel, vilket innebär att hjärtat inte kan fyllas på med blod på ett normalt sätt. Hjärtsvikt är svårt invalidiserande och risken att dö inom ett år om man får diagnosen är större än om man får hjärtinfarkt.

– Hjärtsvikt där hjärtat är stelt blir allt vanligare och är kopplad till diabetes, kosthållning, inaktivitet och övervikt. För den typen av hjärtsvikt finns det idag ingen bra behandling, säger Lars Lund.

Lars Lund, professor i kardiologi och hjärtsviktsforskare vid Karolinska Institutet.

“Kostar inte ens en krona om dagen”

På Karolinska drivs ett brett forskningsprogram som forskar kring hjärtsvikt där hjärtat är stelt.

– Vi har en hypotes om att hjärtat har svårt att fyllas med blod på grund av kronisk låggradig inflammation i kroppen och fibros, vilket innebär att man har mikroskopisk ärrbildning mellan cellerna i hjärtat, förklarar Lars Lund.

Läkemedelsindustrin är i färd med att utveckla nya typer av läkemedel som riktar sig mot fibros, men de ligger fortfarande i tidig fas så det går ännu inte att säga hur effektiva de är.

– Om de här läkemedlen visar sig vara effektiva när de kommer ut om några år är det såklart positivt. Problemet är att de kommer att vara väldigt dyra, säger Lars Lund och fortsätter:

– Men då har vi en idé om att det befintliga läkemedlet spironolakton, som används för andra sjukdomar, skulle kunna blockera fibrosbildning i hjärtmuskeln. Det har funnits länge och har inget patent, vilket betyder att det är billigt och inte ens kostar en krona per dag att använda. Om vi lyckas innebär det att vi kommer att kunna lindra symtomen hos människor som lever med hjärtsvikt. På så sätt kommer deras livskvalitet att öka och förhoppningsvis förlängs även deras liv.

Avgörande stöd för studien

För att kunna utföra en studie på spironolaktons effekter ansökte Lars Lund och hans kollegor om medel från Hjärt-Lungfonden. År 2015 fick de Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor.

– Eftersom det inte fanns något intresse från läkemedelsindustrin att forska på ett preparat där patentet gått ut var Hjärt-Lungfondens bidrag avgörande för vår studie. De var de första att tro på oss, och fortsatt ekonomiskt stöd är naturligtvis avgörande för att vi ska lyckas.

Studien, som påbörjades för fem år sedan och pågår både i Sverige och i USA, är unik i sitt slag. Samtidigt som de testar ett befintligt läkemedel på en ny sjukdom använder de sjukvårdens befintliga patientregister.

– Det krävs flera tusen patienter för att säkerställa effekt, och om cirka två år kommer vi att veta om läkemedlet fungerar, säger Lars Lund.

Vill du också att vi ska hitta bättre behandlingar mot hjärtsvikt?

Stöd isåfall forskningen. Det tar bara någon minut att swisha. 50 kronor är en vanlig gåva men du väljer såklart själv vad du vill bidra med.

Årets hjärta – du kan också göra skillnad

”Årets hjärta” är en gala som hålls den 29 september. Där kommer de som startat egna insamlingar att hyllas och prisas för sitt engagemang.

Forskningen kring hjärt- och kärlsjukdomar räddar liv – men det behövs mer pengar. Du kan också starta ett initiativ som hjälper Hjärt-Lungfonden att stötta forskningen. Varje krona räknas.

Det lättaste sättet att hjälpa till är att swisha direkt eller starta ett eget initiativ där du kan inspirera andra att gå med i din rörelse för att hjälpa forskningen. Gör något roligt, nyttigt, häftigt eller något du ändå gör varje dag – och så ber du folk som gillar detta att skänka en slant till Hjärt-Lungfonden i samband med det.

Andra har också läst