Annons | Innehåll från Hjärt-Lungfonden

Forskaren: ”Så ska man kunna leva längre med diabetes”

3
Sedan tidigare vet forskningen att personer med typ 2-diabetes har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och förtida död. Nu visar en ny studie att även personer som lever med oupptäckt diabetes, eller med ett förstadium till diabetes, har mer åderförkalkning i hjärtats kranskärl och därmed löper en större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Samtidigt visar studien att risken kan minskas avsevärt om vården kan hitta dessa personer i ett tidigt skede.

– SCAPIS-studien visar att det finns en tydlig koppling mellan åderförkalkning och blodsocker. Den visar också att det skulle löna sig att i större utsträckning screena riskgrupper för diabetes. Om man upptäcker dem som har förhöjda blodsockervärden i tid kan man förhindra att de utvecklar diabetes och därmed minska risken för att de drabbas av hjärt-kärlsjukdom, säger Carl Johan Östgren, professor i allmänmedicin vid Linköpings universitet och vice ordförande för SCAPIS, den befolkningsstudie som ligger till grund för hans forskning om diabetes.

Carl Johan Östgren, professor i allmänmedicin vid Linköpings universitet och vice ordförande för SCAPIS

Ett tydligt samband

I SCAPIS, med över 30 000 deltagare, har man kunnat se att personer med diabetes har ungefär dubbelt så mycket åderförkalkning i hjärtats kranskärl jämfört med dem i samma ålder som inte har diabetes. Därmed löper de en drastiskt högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

– Vi såg en tydlig koppling mellan graden av åderförkalkning i hjärtats kranskärl och höga blodsockervärden. Även personer med förstadiet till diabetes (prediabetes) och oupptäckt diabetes hade mer åderförkalkning än de med normala blodsockervärden, säger Carl Johan Östgren.

Förhindra åderförkalkningen

Om vården kan bli bättre på att hitta personer som befinner sig i riskzonen för diabetes skulle det göra en stor skillnad, enligt Östgren. Då skulle en kombination av läkemedel och ändrade levnadsvanor kunna förhindra åderförkalkningen och därmed minska risken för hjärt-kärlsjukdom och förtida död.

– Min förhoppning är att resultaten från vår studie leder till att vården kan screena fler människor som befinner sig i riskgruppen för typ 2-diabetes. Många vet inte om att de är drabbade, eftersom sjukdomen ofta kommer smygande och inte ger sig till känna förrän sockerhalten i blodet har stigit över en viss nivå, förklarar han.

Forskningen har hittills varit framgångsrik men det är oerhört viktigt att den får fortsätta, berättar Östgren. I dag lever cirka 450 000 människor i Sverige med diabetes typ 2, och för varje år blir det fler som drabbas. Därför ökar också antalet människor som drabbas i hjärt-kärlsjukdom, eftersom det finns ett samband mellan sjukdomarna.

– Vi behöver bättre kunskap om sambandet mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Därmed skulle vi också kunna utveckla bättre läkemedel som vi kan ge till personer med typ 2-diabetes, så att deras överrisk att drabbas av sjukdom i hjärta och kärl elimineras.

Vikten av omfattande studier

Carl Johan Östgren tillägger att SCAPIS aldrig hade kunnat genomföras om inte det hade funnits en stark och uthållig huvudsponsor i ryggen.

– Hjärt-Lungfonden och deras givare är avgörande för vår forskning om typ 2-diabetes. Jag är oerhört tacksam för alla som vill bidra.

Vill du också att den som har diabetes ska slippa få hjärt-kärlsjukdom?

Stöd isåfall forskningen. Det tar bara någon minut att swisha. 50 kronor är en vanlig gåva men du väljer såklart själv vad du vill bidra med.

Årets hjärta – du kan också göra skillnad

”Årets hjärta” är en gala som hålls den 29 september. Där kommer de som startat egna insamlingar att hyllas och prisas för sitt engagemang.

Forskningen kring hjärt- och kärlsjukdomar räddar liv – men det behövs mer pengar. Du kan också starta ett initiativ som hjälper Hjärt-Lungfonden att stötta forskningen. Varje krona räknas.

Det lättaste sättet att hjälpa till är att swisha direkt eller starta ett eget initiativ där du kan inspirera andra att gå med i din rörelse för att hjälpa forskningen. Gör något roligt, nyttigt, häftigt eller något du ändå gör varje dag – och så ber du folk som gillar detta att skänka en slant till Hjärt-Lungfonden i samband med det.

Andra har också läst