Annons | Innehåll från Hjärt-Lungfonden

Världsunik svensk studie ska hindra hjärtinfarkter

Hjärt- och kärlsjukdomar är de vanligaste orsakerna till insjuknande och död i Sverige i dag, och många kan vara i riskzonen utan att veta om det.
Men en ny studie kan göra det möjligt att i god tid upptäcka vem som riskerar att drabbas.
– Det är en helt unik satsning som görs. Mer än 40 procent av alla vi har undersökt har förändringar i kärlen som kan göra att man drabbas av en hjärtinfarkt. Inom några år hoppas vi på att minska antalet drabbade radikalt, säger Göran Bergström, som är vetenskapligt ansvarig för studien.

Omkring 8000 personer under 70 år drabbas varje år av en förstagångsinfarkt och mer än 1000 av dem avlider.

– Vi siktar på att minska gruppen som drabbas med 20-30%, säger Göran Bergström, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Världens största studie på hjärtat

Göran Bergström är inte bara överläkare och professor vid Göteborgs universitet, han är också vetenskapligt ansvarig för innehållet i SCAPIS, som är världens av sitt slag största studie inom hjärta, kärl och lungor. I studien, som är ett svenskt initiativ, har sex universitet och universitetssjukhus gått samman och undersökt 30 000 invånare med målet att på sikt kunna förutse och förhindra hjärt-lungsjukdom.

Göran Bergström, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

– Mitt fokus är att försöka identifiera fullt friska människor som går runt utan symptom, men som har en överhängande risk att själva få hjärtinfarkt – utan att de själva vet om det. De personerna vill jag väldigt gärna hitta verktyg för att identifiera. Då är SCAPIS superintressant, säger Göran Bergström.

30 000 har undersökts

Hos personerna som undersökts i studien tittar man till exempel efter om det finns förändringar i hjärtats blodkärl, som tyder på att det finns risk för en hjärtinfarkt. Hos de 30 000 som undersöktes hittade man sådana förändringar hos mer än 40 procent. De flesta hade små förändringar, men en av 20 hade större förändringar utan att själva veta om det. Att hitta dem på det här viset är väldigt kostsamt, men nu forskar man på teknik för exempelvis hitta de som är i riskzonen med hjälp av ett enkelt blodprov.

– Hittar vi dem kan vi ge förebyggande hjälp så att de inte får hjärtinfarkt. Det handlar till stor del om att göra livsstilsförändringar, men det finns också fantastiska läkemedel. Vi har många hjälpmedel för folk som lever med risk, men vi måste ju först hitta personerna, säger Göran Bergström och lägger till:

– Det som kan bli en revolution är om vi hittar enkla vägar att identifiera personer med hög risk. Kanske att vi kan mäta något i blodet, som blir ett test som inte är jättedyrt. Kommer man genom SCAPIS fram till någon form av screeningmetod som är smart och kostnadseffektiv skulle jag sikta på att det kan ta bort 20-30 procent av de som är i riskzonen.

Varje krona räknas

En så omfattande studie som SCAPIS kostar mycket pengar att genomföra. Hjärt-Lungfonden är huvudfinansiär och för att forskningen ska kunna nå nya framsteg räknas varenda krona.

– Vi kan mäta mängder av saker i blodet på de här personerna, men ännu har vi inte råd att mäta allt som vi vill mäta. Jag tänker att snart kommer idéerna till en lösning, och det är finansiering som möjliggör om vi kan ta det steget, avslutar Göran Bergström.

Vill du också vara med och stoppa hjärtinfarkten innan den kommer?

Stöd i så fall forskningen. Det tar mindre än en minut att swisha. 50 kronor är en vanlig gåva men du väljer såklart själv vad du vill bidra med.

Andra har också läst