Hela denna avdelning är en annons från Meda, a Mylan company

Guide inför influensan: Symtom, behandling och hur du kan skydda dig

Säsongen för influensa närmar sig.
Sjukdomen orsakas av virus och kan ge svåra besvär som hög feber, ont i halsen, huvudvärk och muskelvärk.
Här är din guide inför influensautbrottet.

Här kan du köpa Treo

 

Förra vinterns influensa tog fart före jul och nådde sin topp nationellt i början av februari 2019.
Vad är då influensan, och kan man skydda sig?
Här är svar på de vanligaste frågorna.

Vad är ”influensan”?

En infektion som du får av virus. Influensa finns alltid på någon plats på jorden, den kommer till Sverige varje år och brukar bryta ut i december för att nå sin kulmen i februari eller mars. Viruset sprids lättare i torr och kall luft än i varm och fuktig.

Vanliga symtom?

Hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont, hosta och röda ömmande ögon. Febern brukar ofta ligga runt 39–40 grader och kan pågå i tre till fem dagar.

Hur länge brukar man vara sjuk?

Efter fem till sju dagar är den svåraste delen av influensan oftast över, men det är vanligt att du är trött i ett par veckor efteråt.

Hur minimerar jag risken att bli smittad?

• Tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten. Använd gärna handsprit.
• Undvik att röra vid dina ögon, din näsa och din mun.
• Undvik nära kontakt med andra sjuka och inomhusmiljöer där många är samlade och smittorisken är stor, som bussar och badhus.
• Vistas utomhus så mycket du kan. Risken att smittas är större inomhus eftersom smittan skingras snabbare i fria luften. Det är vanligt att smittan sprids till exempel i skolor, på förskolor och arbetsplatser.

Hur blir jag smittad?

Viruset smittar ofta genom luften – till exempel när någon som är sjuk hostar, nyser eller andas ut. Du kan också smittas om du skakar hand med någon som är sjuk och du sedan får i dig viruset från dina händer. Rör du vid en sak – till exempel ett handtag – som en sjuk person rört vid innan kan du också smittas, om den som är sjuk hade hostat eller nyst i handen. Tiden från det att du har blivit smittad tills du insjuknar är kort – mellan en till tre dagar.

Hur kan jag lindra symtomen?

• Drick extra mycket och vila. Det sega slem du kan ha i halsen minskar om du dricker mycket. Ligg med huvudet högt.
• Kall eller varm dryck – som yoghurt, te eller honungsvatten – kan mildra halsont och hosta.
• Febern och värken kan lindras med receptfria smärtstillande och febernedsättande läkemedel.
• När du börjar må bättre är det bra att röra sig, ta gärna en kort promenad i lugnt tempo.
• Du som tillhör en riskgrupp kan få behandling med virushämmande medel, som skrivs ut av läkare. Ibland kan du få det i förebyggande syfte, exempelvis om någon närstående har fått influensa.

Kan jag bli allvarligt sjuk?

Influensan i sig blir sällan allvarlig. Däremot kan olika följdsjukdomar bli det. Det är framför allt människor som tillhör en riskgrupp som riskerar att bli allvarligt sjuka och bör vaccinera sig.

Vilka rekommenderas att vaccinera sig?

Du är 65+.
Du har en hjärtsjukdom, en lungsjukdom som KOL eller svår astma.
Du har diabetes.
Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
Du är mycket kraftigt överviktig.
Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
Du har flerfunktionshinder.
Du som är gravid rekommenderas vaccination från graviditetsvecka 16. Om du är gravid och samtidigt tillhör en annan riskgrupp rekommenderas du vaccination även före graviditetsvecka 16.

När ska jag söka vård?

Du har hög feber som inte går ner efter fyra dygn.
Du har hög feber som har gått ner och som sedan börjar stiga igen.
Du tillhör en riskgrupp och får symtom på influensa. Det gäller även om du är vaccinerad. Det finns virushämmande mediciner som kan lindra symtomen, om du börjar använda medicinen inom de första två dygnen.

 

Här kan du köpa Treo 

Treo vid värk och feber

Treo är brustabletter, och därför skonsammare mot magen än vanliga fasta tabletter med acetylsalicylsyra. Treo börjar verka inom 30 minuter.
Treo kan användas vid tillfällig behandling av till exempel:
• Huvudvärk
• Migrän
• Tandvärk
• Menstruationssmärtor
• Feber vid förkylningssjukdomar
• Led- och muskelsmärtor
• Treo kan inte bota influensa, men kan lindra värk och feber om man drabbats av influensan

 

TREO brustablett (acetylsalicylsyra 500 mg/koffein 50 mg) är ett receptfritt läkemedel mot huvudvärk, annan tillfällig smärta och feber. Treo ska inte användas av barn under 14 år, eller ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän eller 5 dagar vid smärta. Intag av Treo ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination. Läs bipacksedeln noga före användning. Marknadsförs av Meda AB, A Mylan Company www.medasverige.se

 

AB Kvällstidningen Expressen
Ansvarig utgivare: Klas Granström
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies