Hela denna avdelning är en annons från SP Fönster

Sju saker du inte visste om träfönster

Visste du att lokalproducerade fönster är det bästa ur både klimat- och kvalitetsperspektiv? Och att ett träfönster kan klara sig i många år utan underhåll? Här är sju oväntade fönsterfakta!

EXTERN LÄNK: Checklista för dig som funderar på nya fönster

1 Närproducerade fönster

Virket som används när SP Fönster tillverkar sina produkter är hämtade från södra Norrland – där skogen är som bäst. För varje tall som tas ner planteras ny ungskog som binder koldioxid.
– Det är ett smart sätt att bygga fönster på. Vi gör det för att det är bäst ur klimat- och kvalitetsperspektiv, säger SP Fönsters utbildare Stefan Stamåker.

2 Skogens filé – det bästa virket

Virket som används i fönstren är till stor del så kallade stamblock av högsta kvalitet, den allra finaste delen av tallen. Man hade kunnat kalla det för skogens filé. Där är det få kvistar och mycket kåda vilket gör träet naturligt impregnerat, hårt och alltså optimalt för att använda i fönster. Även trä med kvistar får en chans att bli fönster. De får bara ta omvägen via SP Fönsters fabrik i Söderhamn när det undersöks noga och kvistar kapas bort. De kvistfria delarna fingerskarvas sedan med trälim under högt tryck, vilket gör att skarvarna blir starkare än den starkaste delen på virket.

3 Klimatsmart behandling för skonsamma fönster

Allt virke som SP Fönster använder behandlas med vattenbaserad impregnering och färg, allt för en klimatsmart produktion av hållbara och skonsamma produkter. Fönstertillverkaren är en av få som använder denna metod, som möjliggörs av att virket som används håller högklassig kvalitet.

4 Aluminiumfönster av trä

Ja, du läste rätt. Ett av SP Fönsters allra mest populära fönster är aluminiumfönstret, men även detta är faktiskt ett träfönster. Modellen är framtagen för att minimera mängden underhåll som måste göras.
– Det är exakt samma fönster men med skillnaden att utsidan är klädd i ett lager aluminium. I och med att det är målas med matt färg är det faktiskt svårt att se skillnaden.
Det går att få aluminiumfönster i samma färger och utföranden som klassiska SP Fönster, samt med detaljer som exempelvis spröjs. När det kommer till energiförbrukning är det ingen skillnad på att välja utsida av trä eller aluminium.

5 Underhållsfria fönster

Som ett resultat av väderförhållanden kommer ett träfönster att behöva skrapas och målas ungefär var femtonde år. Samma fönster med aluminiumklädd utsida klarar sig utan underhåll under betydligt längre tid.
– Det enda man behöver göra är att torka av metallen då och då, i samband med att fönstren putsas, samt smörja beslagen årligen, säger Stefan Stamåker.

6 Effektivare, tystare och säkrare

Att sätta in nya träfönster har många fördelar. I och med att de är tätare och har ytterligare en isolerande glasskiva har de ett mycket lägre U-värde, det vill säga släpper ut mindre värme, jämfört med äldre modeller. Detta innebär ekonomiska fördelar, ett bättre inomhusklimat samt ökad komfort då det även isolerar mot ljud utifrån. Nya fönster har även bättre barnsäkerhet och inbrottsskydd, något som går att uppgradera ytterligare för ökad trygghet.

7 Svanenmärkta fönster

Den som verkligen vill minimera mängden förbrukad energi och göra en insats för klimatet kan välja att sätta in Svanenmärkta från SP Fönster. Dessa har extra låga U-värden och har tack vare detta i kombination med den hållbara produktionen erhållit en Svanenmärkning.

 

EXTERN LÄNK: Designa ditt eget fönster med Fönsterväljaren

Byt fönster – steg för steg!

  1. Hitta ditt varför! Börja med att gå igenom dina incitament till att byta fönster. Har du ekonomiska eller klimatmässiga motiv? Är det komfort eller säkerhet du vill åt? Söker du underhållsfritt eller den genuina känslan?
  2. Välj en trovärdig fönsterleverantör. SP Fönster har ett stort utbud av produkter som passar alla hus. Hela produktionen genomsyras av ett hållbarhetstänk som ger produkter med en mycket lång livslängd.
  3. Beställ och boka montering. Efter gjord beställning får du ett leveransdatum, oftast omkring sex veckor senare. Om du inte ska montera själv – boka upp hantverkare. Byggvaruhusen har ofta tips på bra firmor.
  4. Klart! Två månader efter gjord beställning kan du njuta av alla fördelar som nya fönster för med sig: Ett tystare, säkrare, mer energisnålt hem med ett behagligare och mer kostnadseffektivt inomhusklimat.

 

AB Kvällstidningen Expressen | Ansvarig utgivare: Klas Granström | Produktion: Bonnier News Brand Studio | Om cookies