Annons – innehåll från Right Livelihood

Ukraina:

Fler än 18 000 krigsbrott samlade i databasen ”Tribunal för Putin”

"

Hon har jobbat i mer än 20 år med att stärka demokratiska institutioner i Ukraina. Men efter den senaste tidens utveckling ligger hennes fokus på att istället dokumentera krigsbrott i landet. Tillsammans med sitt nätverk har Oleksandra Matviichuk samlat över 18 000 krigsbrott i databasen ”Tribunal för Putin”. I november kommer hon till Stockholm för att ta emot Right Livelihood-priset.

När Center för Civil Liberties (CCL), med Oleksandra Matviichuk som ordförande, grundades 2007 var syftet att bygga stabila demokratiska institutioner och arbeta för ett rättssystem som bättre mäter sig mot internationell standard. Man ville till exempel att Ukraina skulle bli medlem av den Internationella Brottsmålsdomstolen (ICC, en permanent krigsförbrytardomstol) och ratificera Romstadgan (ICCs stadgar), som gör det möjligt att utreda och åtala enskilda individer som bryter mot internationell rätt.

Så utvecklades också inriktningen på deras arbete – i några år. I samband med det som brukar kallas Euromaidan, ukrainska protester mot dåvarande president Yanukovytsjs beslut att knyta närmare band med Ryssland 2013, förändrades situationen.

Som ett svar på myndigheternas våldsamma reaktioner mot protesterna organiserade CCL initiativet ”Euromaidan SOS”. Genom nätverket kunde CCL dokumentera brott mot mänskliga rättigheter, organisera försvar för de utsatta och koordinera det internationella stöd som ukrainarna mottog.

EXTERN LÄNK: Läs mer om årets pristagare

– Vårt arbete med bland annat Euromaidan SOS visar vad människor kan göra tillsammans. När myndigheter och polis försökte slå ner folkets fredliga protester kunde våra jurister och volontärer visa upp en styrka som förändrade situationen, säger Oleksandra Matviichuk.

Foto: CCL

Oleksandra Matviichuk/Center for Civil Liberties (CCL)

Tilldelas priset för: “Deras arbete med att bygga hållbara demokratiska institutioner i Ukraina och att skapa en väg för internationellt ansvarsutkrävande för krigsbrott.”

Oleksandra Matviichuk

Född: 1983 i Kiev, Ukraina
Twitter: @avalaina

Center for Civil Liberties (CCL)

Huvudkontor: Kiev, Ukraina
Grundades: 2007
Sajt: ccl.org.ua
Twitter: @ccl_ua
Facebook: @ccl.org.ua
Instagram: @center_for_civil_liberties

Oleksandra Matviichuk och hennes nätverk har samlat över 18 000 krigsbrott i databasen ”Tribunal for Putin”. Foto: CCL

Dokumenterar krigsbrott

När Ryssland några månader senare annekterade Krim var CCL den första människorättsorganisationen att skicka observatörer till regionen. Man utvecklade det första online-verktyget, en slags interaktiva kartor, för att kunna kartlägga och spåra försvinnanden och bortföranden av aktivister, journalister och lokala politiker.

– I över 20 år har jag kämpat för mänskliga rättigheter i Ukraina och Eurasien. Men de senaste åtta åren har jag arbetat med att dokumentera krigsbrott. Vårt mål är att ställa de ansvariga till svars och skipa rättvisa för vartenda ett av krigets offer, säger Oleksandra Matviichuk.

”Vårt arbete med bland annat Euromaidan SOS visar vad människor kan göra tillsammans”.

CCL och Oleksandra Matviichuk har också skapat OZON Group, som övervakar arbetet i brottsbekämpande organ, domstolar och myndigheter. Man vill samtidigt stärka medborgarnas medvetenhet om de mänskliga rättigheterna och få dem att engagera sig i arbetet för att stärka dem. 2017 bildades till exempel Kyiv School of Human Rights and Democracy, en plattform för utbildningar inom mänskliga rättigheter. Hittills har över 20 000 människor från över 20 länder deltagit i utbildningarna där.

EXTERN LÄNK: Läs mer om Right Livelihood

– Folkets protester kan betyda mycket mer än vad man kan tro. Massmobilisering kan förändra samhället. De som protesterar vet att det inte finns någon garanti, att de kan utsättas för tortyr, misshandel och till och med dödas för att de gör det de gör. Men att veta att det finns människor runt omkring en som gör allt de kan för att skydda en, och för att fortsätta kampen om det skulle behövas, skapar det mod man måste ha för att orka fortsätta kämpa, säger Oleksandra Matviichuk.

Right Livelihoods prisutdelning

30 november tar 2022 års fyra pristagare emot sina utmärkelser vid en prisutdelning på Cirkus i Stockholm.
Prisutdelningen leds av journalisten och programledaren Parisa Amiri och för underhållningen står Tingsek och GET UP Soul Choir.

Du kan köpa biljetter till prisutdelningen fram till 30 november på Ticketmaster.
Prisutdelningen går att se live onsdagen den 30 november kl 19.30 på expressen.se samt den här kampanjsajten, liksom på Right Livelihoods hemsida.

CCL har bland annat nått framgång med lag som behandlar krigsförbrytelser.

Internationellt stöd nödvändigt

Sedan den 24:e februari i år har, tyvärr, CCL:s förmåga att organisera sig och dokumentera brott mot de mänskliga rättigheterna återigen kommit till stor nytta. Samma dag som Ryssland invaderade Ukraina förändrades verkligheten för organisationen – och självklart landets alla invånare.

– Det är svåra tider för det ukrainska folket nu. Vi kämpar för att behålla vår frihet, på alla plan. Frihet att vara ett självständigt land, att vara ett fritt folk med rätt till vårt eget språk och vår egen kultur och frihet att kunna välja demokrati, säger Oleksandra Matviichuk.

Foto: CCL

Den organisation som CCL byggt upp i SOS Euromaidan återupptog snabbt sitt arbete. I snart ett år har CCL, tillsammans med sina systerorganisationer, dokumenterat krigsbrott och brott mot mänskliga rättigheter, samlat in vittnesmål och säkrat avgörande bevisning. Arbetet har resulterat i databasen ”Tribunal för Putin”, som hittills samlat dokumentation av över 18 000 brott från alla sidor i konflikten.

– Det här är inte en situation som kan lösas på ett nationellt plan. Det här är inte ett krig mellan två stater utan mellan två system, ett demokratiskt och ett totalitärt. Så för att lösa situationen är det nödvändigt med internationellt stöd, säger Oleksandra Matviichuk.

Right Livelihood-priset

Right Livelihood grundades 1980 för att stödja arbete för fred, rättvisa och hållbarhet globalt. Right Livelihood-priset delas varje år ut för att uppmärksamma modiga människor och deras visionära insatser för en bättre värld. Med hjälp av pristagarna byggs starka och handlingskraftiga nätverk runt om i världen. Right Livelihood erbjuder alla pristagare långvarigt stöd. Särskilda skyddsinsatser görs för pristagare vars liv och frihet hotas. Organisationen sammanför också pristagarna med akademiska institutioner samt ser till att deras arbete och alla viktiga idéer uppmärksammas världen över. Hittills har 190 personer och organisationer från 74 länder tilldelats Right Livelihood-priset.

Du kan vara med och stödja Right Livelihoods arbete för en rättvis, fredlig och hållbar värld för alla.

Här finns mer information!

Oleksandra Matviichuk har arbetat med att stärka demokratiska institutioner i Ukraina i mer än 20 år.

Våg av solidaritet över hela landet

Trots de svåra tiderna har CCL under de senaste åren lyckats nå framgångar när det gäller den nationella lagstiftningen, inte minst med den lag som kallas 2689. Denna lag, som behandlar just krigsförbrytelser, kommer att göra det möjligt att skipa rättvisa för de som utsatts för krigets grymheter och utkräva ansvar från de som begått brotten. Det ukrainska parlamentet röstade ja till lagen i juni 2021 och det enda som behövs för att den ska träda i kraft är president Zelenskyjs underskrift – som i skrivande stund fortfarande saknas.

EXTERN LÄNK: Mer än bara ett pris – så stöttar Right Livelihood sina pristagare

”Folkets protester kan betyda mycket mer än vad man kan tro”, säger Oleksandra Matviichuk. Foto: CCL.

För Oleksandra Matviichuk och CCL har Right Livelihood-priset stor betydelse, inte minst för den internationella uppmärksamhet priset kan skapa och hur Right Livelihood kan hjälpa till att trycka på för att genomföra nödvändiga förändringar.

– Att tilldelas Right Livelihood-priset, att få tillgång till ett nätverk där vi alla delar samma värdegrund, är av högsta betydelse för oss. Genom priset öppnas möjligheter att få den uppmärksamhet och det internationella stöd vi behöver i vår kamp, säger Oleksandra Matviichuk.

– Men det som också är viktigt för att orka fortsätta arbeta är den våg av solidaritet jag ser växa över hela landet. Hur dessa svåra tider ändå tar fram våra bästa sidor, ger oss chansen att bli våra bästa jag. Varje dag ser jag vanliga människor åstadkomma extraordinära saker. Hur de riskerar sitt eget liv för att rädda livet på människor de aldrig träffat förut. Det inspirerar mig, säger Oleksandra Matviichuk.

Viktiga årtal i Right Livelihoods historia

1979 – Den svensk-tyske författaren och filantropen Jakob von Uexkull vänder sig till Nobelstiftelsen och erbjuder sig att bekosta två nya Nobelpris. När Nobelstiftelsen avböjer hans erbjudande grundar han istället Right Livelihood-priset.

1980 – Right Livelihood-priset delas för första gången ut i Stockholm.

Visa mer

1989 – Right Livelihood-stiftelsen etableras i Sverige.

2003 – Det totala antalet pristagare överskrider 100.

2007 – En stöd-stiftelse etableras i Schweiz för att stärka kännedomen om pristagarna i landet, samt för att samla in pengar till Right Livelihoods arbete.

2009 – Right Livelihood College etableras på initiativ av 1982 års pristagare Anwar Fazal från Malaysia.

2011 – Right Livelihoods skyddsprogram etableras, med syfte att öka säkerheten och tryggheten för pristagare som lever under hot.

2015 – Kontor öppnas i Genève, Schweiz.

2018 – Right Livelihood får konsultativ status i FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC). Det stärker pristagarnas påverkansarbete inom FN.

Läs om de andra Right Livelihood-pristagarna

AFIEGO

Cecosesola

CCL

Elman Peace