Annons – innehåll från Right Livelihood

Kamerun: Mer än hälften av
landets kvinnor utsatta för
sexuellt eller fysiskt våld

"
I Kamerun tvingas mer än en tredjedel av alla flickor in i äktenskap innan de är 18. Och hälften av landets kvinnor har någon gång utsatts för sexuellt eller fysiskt våld. Marthe Wandou, kvinnorättsaktivist och en av årets mottagare av Right Livelihood-priset, har genom sin organisation ALDEPA hjälpt fler än 50 000 utsatta flickor med stöd och rehabilitering.
En ökad närvaro av terroristgrupper, eskalerande våld, kidnappningar och gisslantagningar. Högst bristfällig sjukvård och infrastruktur och ett mycket instabilt säkerhetsläge i närområdet. Situationen i Kamerun, och framförallt de norra delarna, är idag mycket svår.
Marthe Wandou, 58, är själv född och uppvuxen i norra Kamerun, i byn Kaélé. Under sin uppväxt såg hon många av sina vänner bli utsatta för både fysiskt och sexuellt våld, och många tvingades också in i äktenskap långt innan de fyllt 18 år. Wandous egen familj hade dock en annan syn på hur livet för flickor borde vara.

– Vi var 13 syskon, 9 flickor och 4 pojkar. Mina föräldrar hade själva aldrig fått någon utbildning men de var mycket noga med att vi barn skulle få det. Och det gällde även oss flickor, vilket var ovanligare på den tiden. De blev utskrattade av många i byn för att de inte bara gifte bort oss flickor, säger Marthe Wandou.

Så blev Marthe också en av de första kvinnorna i sin by som läste vidare på universitetet i Yaoundé och gick till slut ut med en examen i civilrätt.

Marthe Wandou

Född: 1963 i Kaélé, Kamerun
Tilldelas priset för: ”Skapandet av en modell för skydd av barns rättigheter, trots terrorism och könsbaserat våld, som bygger på det lokala samhällets delaktighet.”
Organisation: ALDEPA (Action Locale pour un Développement Participatif et Autogéré), www.aldepa-cameroun.org

Efter att ha jobbat en tid med kvinnors rättigheter insåg hon dock att arbetet för att förändra deras situation måste starta i unga år.

– Jag förstod att om vi ville förbättra livet för kvinnor i Kamerun behövde vi börja med flickorna. Det fanns så många intelligenta flickor i min klass under de första åren jag gick i skolan. Men när jag kom till universitetet fanns ingen av dem kvar. De hade tvingats gifta sig. Så jag insåg helt enkelt att vi måste börja där, med att få ett slut på barnäktenskap och också fysiskt och sexuellt våld, som är de största orsakerna till att flickor i Kamerun hoppar av skolan, säger hon.

Right Livelihood-galan

1 december kommer de fyra pristagarna till Stockholm för att ta emot sina utmärkelser på Right Livelihoodgalan på Cirkus i Stockholm. Det är första gången på ett antal år som samtliga pristagare kan närvara på plats.

Prisutdelningen leds precis som förra året av programledaren och profilen Gina Dirawi och för underhållningen står bland andra Loreen och Maxida Märak.

Prisutdelningen går att se live onsdagen den 1 december kl 18.00 på expressen.se samt den här kampanjsajten.

Arbetar för att få till förändring

1998 startade Wandou därför ALDEPA [Action Locale pour un Développement Participatif et Autogéré], en organisation som arbetar för flickors och kvinnors rättigheter. Arbetssättet är holistiskt och utvecklat för att leda till genomgripande förändring. Genom att involvera hela samhällen i kampen mot till exempel barnäktenskap och sexuellt och fysiskt våld mot flickor, har man lyckats hjälpa över 50 000 flickor hittills.

– Vi jobbar i mycket utsatta regioner och för att få till en förändring för alla barn, och framförallt flickorna, krävs ett helhetsgrepp, säger Marthe Wandou.

Man jobbar till exempel med att informera föräldrar om vilka juridiska rättigheter deras barn har, utbildar skolpersonal om vikten av att bekämpa barnäktenskap och om betydelsen av att flickorna får en utbildning. ALDEPA ger också juridiskt stöd till familjer under rättsprocesser.

– Som situationen är nu har inte alla medborgare samma tillgång till juridisk rättvisa. För att få det krävs att du har pengar och kunskap. Det är också vad vi kan bistå familjerna med. En otroligt viktig del i det arbetet är också att få familjen att berätta om det som hänt, utan skam. Att bli utsatt för fysiskt eller sexuellt våld anses fortfarande vara mycket skamligt och många familjer väljer därför att vara tysta om det som deras flickor utsatts för, säger Marthe Wandou.

Right Livelihood-priset

Right Livelihood grundades 1980 av Jakob von Uexkull och är en stiftelse som jobbar för fred, rättvisa och hållbarhet. Right Livelihood-priset delas varje år ut för att uppmärksamma modiga människor och deras visionära insatser för en bättre värld och kallas ofta för ”det alternativa Nobelpriset”.

Pristagarna får 1 miljon kronor som ska gå till deras arbete – men att tilldelas priset betyder mycket mer än så. Alla pristagare erbjuds ett långvarigt stöd och särskilda skyddsinsatser görs för pristagare vars liv och frihet hotas.Pristagarna blir också sammanförda med akademiska institutioner världen över och Right Livelihood ser till att deras modiga arbete och viktiga idéer blir uppmärksammade på bred front. På så vis kan Right Livelihood bygga och stötta ett växande community bestående av modiga människor som leder förändring.

”Genom att lära barnen mer om demokrati försöker vi få dem att förstå att de har rätt att få sina röster hörda.”

Utbildning i demokrati och tjejgrupper

En annan viktig del i Wandous och ALDEPAs framtidsinriktade arbete är att utbilda barnen i demokratiska rättigheter.

– Genom att lära barnen mer om demokrati försöker vi få dem att förstå att de har rätt att få sina röster hörda. Vi stöttar också särskilt flickorna i att se möjligheten att själva leda sådant här arbete i framtiden, genom att utbilda dem i ledarskap, säger Wandou.

För flickorna har man dessutom skapat tjejgrupper, där de öppet kan dela sina erfarenheter av våld, tvångsäktenskap och andra trauman och upplevelser.

– I de grupperna kan vi arbeta mer avgränsat och ännu tydligare fördöma sexuellt utnyttjande och fysiskt våld. Genom den kunskap och de erfarenheter som delas här har många flickor funnit styrkan att rymma från tvångsäktenskap och återvända till skolan, säger Wandou.

Arbete för Boko Haram-offer

En särskilt utsatt och under de senaste åren kraftigt växande grupp som ALDEPA stödjer, är offren för terrorgrupper som exempelvis Boko Haram. Gruppen etablerade sig i norra Kamerun 2013 och sedan dess har över 70 000 människor tvingats fly för sina liv. Boko Haram har fört bort tusentals människor, många flickor i skolåldern, och har bland annat tvingat dem att gifta sig. Många mödrar har våldtagits och misshandlats och blivit lämnade ensamma när deras män mördats.

Att stötta och erbjuda rehabilitering för dessa mammor och deras barn, har blivit en av ALDEPAs och Marthe Wandous viktigaste uppgifter.

– Många av offren är traumatiserade och behöver stort stöd för att kunna delta i samhället igen, säger Marthe Wandou.

Genom ALDEPAs hjälp får flyktingarna bland annat en utbildning – kanske till skräddare, mekaniker eller it-tekniker – för att ha en möjlighet att försörja sig och sin familj. De erbjuds också psykisk rehabilitering och stöd för att behandla sina trauman.

Priset ger mod

Marthe Wandou, som nu alltså är en av de som tilldelas årets Right Livelihood-pris, är också aktiv i flera andra tongivande, nationella organisationer som jobbar för fred och mänskliga rättigheter. Hon får priset för ”skapandet av en modell för skydd av barns rättigheter, trots terrorism och könsbaserat våld, som bygger på det lokala samhällets delaktighet”.

– Right Livelihood-priset ger oss mod att fortsätta vårt arbete. Det kommer att ge oss ökad synlighet och locka fler personer att bli en del av vår kamp för att stötta överlevare och stärka kvinnors och barns rättigheter, säger Marthe Wandou och fortsätter:

– Det har hänt mycket de senaste decennierna, men det finns fortfarande så otroligt mycket kvar att göra. Även om flickor och kvinnor idag har teoretiska möjligheter att både utbilda sig och skaffa ett yrke, så är fortfarande mannen den som bestämmer. En kvinna som inte är gift har alltid lägre status än en som är det, oavsett vad hon har åstadkommit i sitt yrke. Bara häromveckan mötte jag en man i ledande politisk ställning som sa till mig att ”visst kan ni kvinnor uppnå allt det där, men inför en man är ni fortfarande alltid underlägsna”. Så länge män i mäktiga positioner ger uttryck för den åsikten, kommer vi att behöva fortsätta att kämpa för förändringar.

Viktiga årtal i Right Livelihoods historia

1979 – Den svensk-tyske författare och filantropen Jakob von Uexkull vänder sig till Nobelstiftelsen och erbjuder sig att bekosta två nya Nobelpris. När Nobelstiftelsen avböjer hans erbjudande grundar han istället Right Livelihood-priset.

1980 – Right Livelihood-priset delas för första gången ut i Stockholm.

Visa mer

1989 – Right Livelihood-stiftelsen etableras i Sverige.

2003 – Det totala antalet pristagare överskrider 100

2007 – En stöd-stiftelse etableras i Schweiz för att stärka kännedomen om pristagarna i landet, samt för att samla in pengar till Right Livelihoods arbete.

2009 – Right Livelihood College etableras på initiativ av 1982 års pristagare Anwar Fazal från Malaysia.

2011 – Right Livelihoods skyddsprogram etableras, med syfte att öka säkerheten och tryggheten för pristagare som lever under hot.

2015 – Kontor öppnas i Genève, Schweiz.

2018 – Right Livelihood får konsultativ status i FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC). Det stärker pristagarnas påverkansarbete inom FN.

Läs om de andra Right Livelihood-pristagarna

Vladimir Slivyak
Marthe Wandou
Freda Huson
LIFE