"Jag ser dagligen tecken på att vi är mer sårbara än vad vi tror i det här landet."

Lena Wilderäng


Lars och Lena Wilderäng är förberedda
på det värsta och delar med sig av sin
kunskap i boken "Är du förberedd?".

Men att vara fullständigt förberedd på hur det är att leva i ett land
som är i krig är omöjligt.


– Det viktigaste man kan göra är att lyssna på myndigheterna, ta till
sig deras råd, följa nyhetsrapporteringen och inte sprida rykten, säger Lars Wilderäng.


Hur civilsamhället skulle påverkas av ett krig är svårt att säga. Men en sak är säker. Livet blir inte som vanligt under ett krig.


Drivmedel avgörande för det svenska försvaret

För närvarande håller Sveriges beredskap på att omvärderas och målet är att öka beredskapen. För att försvaret ska fungera krävs drivmedel. Vissa lager är officiella, andra inte. Var försvarets egna lager finns och hur mycket de innehåller är hemligt.


– Det är högst troligt att drivmedel kommer att ransoneras. I så fall kommer försvaret att prioriteras, säger Nils-Erik Berg på Preem.


I en krigssituation blir raffinaderier och bränsledepåer extra viktiga
att skydda. Torbjörn Selin, överlevnads- och krisberedskapsexpert, påminner om att vi fortfarande lyder under svensk lag, också i en krigssituation.


– Som individ finns det en lång rad lagar och förordningar som träder
i kraft också då. Alla svenska medborgare mellan 16 och 70 år som är bosatta i Sverige är totalförsvarspliktiga. Detta för att samhället ska kunna fortsätta att fungera också under höjd beredskap, säger han.

Men att vara fullständigt förberedd på hur det är att leva i ett land som är i krig är omöjligt.


– Det viktigaste man kan göra är att lyssna på myndigheterna, ta till
sig deras råd, följa nyhetsrapport-eringen och inte sprida rykten, säger Lars Wilderäng.


Hur civilsamhället skulle påverkas av ett krig är svårt att säga. Men en sak är säker. Livet blir inte som vanligt under ett krig.


Drivmedel avgörande för det svenska försvaret

För närvarande håller Sveriges beredskap på att omvärderas och målet är att öka beredskapen. För att försvaret ska fungera krävs drivmedel. Vissa lager är officiella, andra inte. Var försvarets egna lager finns och hur mycket de innehåller är hemligt.


– Det är högst troligt att drivmedel kommer att ransoneras. I så fall kommer försvaret att prioriteras, säger Nils-Erik Berg på Preem.


I en krigssituation blir raffinaderier och bränsledepåer extra viktiga att skydda. Torbjörn Selin, överlevnads- och krisberedskapsexpert, påminner om att vi fortfarande lyder under svensk lag, också i en krigssituation.


– Som individ finns det en lång rad lagar och förordningar som träder
i kraft också då. Alla svenska medborgare mellan 16 och 70 år som
är bosatta i Sverige är totalförsvars-pliktiga. Detta för att samhället ska kunna fortsätta att fungera också under höjd beredskap, säger han.

”Jag ser dagligen tecken på att vi är mer sårbara än vad vi tror
i det här landet.”

Lena Wilderäng

tt brinnande bilvrak lyser upp den mörka vinterhimlen. Rökluften sticker i näsan. I skuggorna skymtar husruiner. Det enda som hörs är hundskall som då och då bryter tystnaden. Spanarna kunde bara vänta. Tiden gick långsamt. Ett duggregn började falla.

Att vi träffar författarparet Lars och Lena Wilderäng på Räddningsskolan i Skövde, där den arrangerade krigsscenen utspelar sig, är egentligen självklart. Ända sedan debuten för åtta år sedan har Lars Wilderäng nämligen ofta återkommit till olika krigsscenario i sina berättelser. Nio böcker har det hunnit bli. Den senaste, Är du förberedd? har han skrivit tillsammans med hustrun, den professionella äventyraren och vildmarksguiden Lena.

– Jag ser dagligen tecken på att vi är mer sårbara än vad vi tror i det här landet. Många av oss tar saker och ting för givet och tror inte att något skulle kunna hända oss, säger Lena. Hon tystnar, tar en klunk hett kaffe ur.

–  En katastrof kommer plötsligt och man får ingen förvarning långt i förväg. Då gäller det att vara så förberedd som möjligt.


Rubrik här!

Men att vara fullständigt förberedd på hur det är att leva i ett land som är i krig är omöjligt.

– Det viktigaste man kan göra är att lyssna på myndigheterna, ta till sig deras råd, följa nyhetsrapporteringen och inte sprida rykten, säger Lars Wilderäng. Hur civilsamhället skulle påverkas av ett krig är svårt att säga. Men en sak är säker. Livet blir inte som vanligt under ett krig.

För närvarande håller Sveriges beredskap på att omvärderas och målet är att öka beredskapen. För att försvaret ska fungera krävs drivmedel. Vissa lager är officiella, andra inte. Var försvarets egna lager finns och hur mycket de innehåller är hemligt.

– Det är högst troligt att drivmedel kommer att ransoneras. I så fall kommer försvaret att prioriteras, säger Nils-Erik Berg på Preem.

I en krigssituation blir raffinaderier och bränsledepåer extra viktiga att skydda. Torbjörn Selin, överlevnads- och krisberedskapsexpert, påminner om att vi fortfarande lyder under svensk lag, också i en krigssituation.

– Som individ finns det en lång rad lagar och förordningar som träder i kraft också då. Alla svenska medborgare mellan 16 och 70 år som är bosatta i Sverige är totalförsvarspliktiga. Detta för att samhället ska kunna fortsätta att fungera också under höjd beredskap.

På Räddningsskolan i Skövde känns det som om solen aldrig riktigt hunnit upp. Det är en av årets mörkaste dagar, och trots att det brinner i husruinerna är mörkret kompakt.

Att prata krig känns surrealistiskt. Och egentligen tror varken Lars eller Lena Wilderäng att Sverige kommer att hamna i det scenariot.

– Men kriser kommer att komma. Och för dessa kriser behöver man öva. Träna på att använda utrustningen. Träna fysiskt. Träna mentalt. Då har man gjort det man kan för att överleva, säger Lena.


E


"Gasmasker tillhör
det förflutna. Moderna kemiska vapen verkar genom huden."

Lena Wilderäng

KAPITEL 5

När krisen kommer till Sverige - KAPITEL 4

I HÄNDELSE AV
DET OTÄNKBARA

Ett brinnande bilvrak lyser upp den mörka vinterhimlen. Rökluften sticker i näsan. I skuggorna skymtar husruiner. Det enda som hörs är hundskall som då och då bryter tystnaden. Spanarna kunde bara vänta. Tiden gick långsamt. Ett duggregn började falla.


Att vi träffar författarparet Lars och Lena Wilderäng på Räddningsskolan i Skövde, där den arrangerade krigsscenen
utspelar sig, är egentligen självklart. Ända sedan debuten för åtta år sedan har Lars Wilderäng nämligen ofta återkommit till olika krigsscenario i sina berättelser. Nio böcker har det hunnit bli. Den senaste, Är du förberedd? har han skrivit tillsammans med hustrun, den professionella äventyraren och vildmarksguiden Lena.


– Jag ser dagligen tecken på att vi är mer sårbara än vad vi tror i det här landet. Många av oss tar saker och ting för givet och tror inte att något skulle kunna hända oss, säger Lena.


Hon tystnar, tar en klunk hett kaffe.


–  En katastrof kommer plötsligt och man får ingen förvarning långt i förväg. Då gäller det att vara så förberedd som möjligt, säger hon.

På Räddningsskolan i Skövde känns det som om solen aldrig riktigt hunnit upp. Det är en av årets mörkaste dagar, och trots att det brinner
i husruinerna är mörkret kompakt.


Att prata krig känns surrealistiskt. Och egentligen tror varken Lars eller Lena Wilderäng att Sverige kommer att hamna i det scenariot.

– Men kriser kommer att komma. Och för dessa kriser behöver man öva. Träna på att använda utrustningen. Träna fysiskt. Träna mentalt. Då har man gjort det man kan för att överleva, säger Lena.


”Jag ser dagligen tecken på att vi är mer sårbara än vad vi tror i det här landet.”

Lena Wilderäng

”Gasmasker tillhör det förflutna. Moderna kemiska vapen verkar genom huden."

Lena Wilderäng

Ett brinnande bilvrak lyser upp den mörka vinterhimlen. Rökluften sticker i näsan. I skuggorna skymtar husruiner. Det enda som hörs är hundskall som då och då bryter tystnaden. Spanarna kunde bara vänta. Tiden gick långsamt. Ett duggregn började falla.


Att vi träffar författarparet Lars och Lena Wilderäng på Räddningsskolan
i Skövde, där den arrangerade krigsscenen utspelar sig, är egentligen självklart. Ända sedan debuten för åtta år sedan har Lars Wilderäng nämligen ofta återkommit till olika krigsscenario
i sina berättelser. Nio böcker har det hunnit bli. Den senaste, Är du

förberedd? har han skrivit tillsammans med hustrun, den professionella äventyraren och vildmarksguiden Lena.


– Jag ser dagligen tecken på att vi är mer sårbara än vad vi tror i det här landet. Många av oss tar saker och ting för givet och tror inte att något skulle kunna hända oss, säger Lena.


Hon tystnar, tar en klunk hett kaffe.


–  En katastrof kommer plötsligt och man får ingen förvarning långt i förväg. Då gäller det att vara så förberedd som möjligt, säger hon.

Prepping – att hoppas på det bästa,
men förbereda sig på det värsta

av Anna-Maria Stawreberg
(Norstedts)

Är du förberedd?
av Lars och Lena Wilderäng
(Lava)

BOKTIPS!

Prepping – att hoppas på det bästa,
men förbereda sig på det värsta

av Anna-Maria Stawreberg
(Norstedts)

Är du förberedd?
av Lars och Lena Wilderäng
(Lava)

BOKTIPS!

På Räddningsskolan i Skövde känns det som om solen aldrig riktigt hunnit upp. Det är en av årets mörkaste dagar, och trots att det brinner i husruinerna är mörkret kompakt.


Att prata krig känns surrealistiskt. Och egentligen tror varken Lars eller Lena Wilderäng att Sverige kommer att hamna i det scenariot.


– Men kriser kommer att komma. Och för dessa kriser behöver man öva. Träna på att använda utrustningen. Träna fysiskt. Träna mentalt. Då har man gjort det man kan för att överleva, säger Lena.


”Gasmasker tillhör det förflutna. Moderna kemiska vapen verkar genom huden."

Lena Wilderäng

EXTERN INFORMATION

Beredskapslagring
av drivmedel:

Information från Energimyndigheten
om hur Sverige hanterar försörjningen
av olja och drivmedel.

KRISINFORMATION:

Information från myndigheter och
andra ansvariga i samband med
en kris eller allvarlig händelse.


”Gasmasker tillhör det förflutna. Moderna kemiska vapen verkar genom huden."

Lena Wilderäng

Annons - innehåll från Preem