hela denna avdelning är en annons från Nicorette®

Det här händer i din kropp efter du har fimpat

Alla vet att det är skadligt för hälsan att röka, men det är nog inte alla som vet exakt vad som händer i kroppen när man fimpat cigaretterna. Det här händer i din kropp – timme för timme.

Klicka här för att hitta en plan som kan hjälpa dig bli rökfri för gott

 

Att sluta röka innebär att man investerar i sin hälsa. Men eftersom inte alla förändringar går att se med blotta ögat, har få av oss koll på vad som faktiskt händer – och att kroppen börjar att återhämta sig redan efter 20 minuter. Se nedan hur kroppen reparerar sig själv, timme för timme.

 

20 minuter: Pulsfrekvensen återgår till det normala.

 

8 timmar: Syrenivån i blodet återgår till det normala och mängden nikotin och kolmonoxid halveras.

 

24 timmar: Kolmonoxid har helt försvunnit från kroppen och lungorna börjar rensa ut slem och andra rester från rökningen.

 

48 timmar: Både smak- och luktsinnet har förbättrats.

 

72 timmar: Det börjar bli lättare att andas. Luftrören börjar slappna av och energinivåerna ökar.

 

2-12 veckor: Blodcirkulationen ökar, vilket gör det lättare att både gå och springa.

 

1 år: Risken för hjärtsjukdom är halverad i jämförelse med en rökare.

 

10 år: Risken för lungcancer är halverad i jämförelse med en rökare.

 

15 år: Risken för hjärtinfarkt är densamma för någon som aldrig har rökt.

 

Att sluta röka är en av de mest fantastiska saker som du kan göra, med det är också bland det svåraste. Visste du att du har större chans att lyckas sluta röka om du använder ett nikotinläkemedel som komplement till din viljestyrka?

 

Nikotinläkemedel hjälper dig reducera både abstinenssymtomen och begäret att röka genom att förse kroppen med nikotin. Produkterna innehåller lägre nivåer av nikotin än cigaretter och tas upp långsammare av kroppen och under mer kontrollerade former. Därför är risken att bli beroende av nikotinläkemedel lägre än med cigaretter och andra tobaksprodukter.

 

NICORETTE® kan hjälpa dig hantera abstinensen så att du kan fokusera på att leva ditt liv utan cigaretter.

 

Klicka här för att hitta rätt produkt för dig

 

Nicorette® (nikotin) tuggummi, inhalator, resoriblett, depotplåster, sugtablett, munhålespray. Läkemedel vid rökavvänjning. Från 18 år. Läs alltid bipacksedeln, särskilt vid sjukdom eller graviditet. © McNeil Sweden AB, Box 4007, 169 04 Solna, 2018. SE/NI/16-1562b