Nyhet: Garanterad barnförsäkring

Flera tusen svenska barn nekas varje år en barnförsäkring, visar en statlig utredning.
Men nu finns en unik försäkring som alla barn kan få.
– Du tecknar barnförsäkringen innan ditt barn är fött, säger Charlotta Weithz, expert på barnförsäkringar hos Moderna Försäkringar.

Tecknar du en gravidförsäkring hos Moderna kan du teckna en barnförsäkring redan under graviditeten – utan att svara på hälsofrågor.

 

En barnförsäkring är en trygghet för hela familjen eftersom försäkringen faller ut om barnet i framtiden skulle drabbas av en allvarlig sjukdom eller skada. Men det händer att föräldrar nekas en barnförsäkring.

 

Fick nej på grund av hjärtfel
En statlig utredning* visar att försäkringsbolagen sa blankt nej i tre procent av fallen under ett år. Det motsvarar 3 189 barn som blev utan barnförsäkring. Orsakerna var bland annat att barnet fötts för tidigt eller med ett hjärtfel.
10 procent av barnen – 9 512 barn – fick en barnförsäkring men med särskilda villkor. Dessa villkor handlade oftast om att försäkringen inte täcker för vissa skador eller sjukdomar. 87 procent – 84 885 barn – fick en ordinarie barnförsäkring.

 

Teckna försäkringen innan barnet är fött
Moderna Försäkringar anser att varje barn har rätt till en barnförsäkring – och kan i dag erbjuda alla barn en sådan.
Charlotta Weithz, expert på barnförsäkringar hos Moderna Försäkringar:
– Barnförsäkringar kan normalt tecknas först när barnet är fött, och då prövas barnets hälsotillstånd genom att föräldrarna fyller i en hälsodeklaration. Denna hälsoprövning innebär i värsta fall att barnet inte kan få en barnförsäkring.

– Men tecknar mamman en gravidförsäkring hos Moderna Försäkringar får föräldrarna ett erbjudande under graviditeten om att teckna en barnförsäkring – utan att fylla i en hälsodeklaration. Då har man en barnförsäkring tecknad och klar, som gäller oavsett om barnet skulle födas för tidigt eller med en sjukdom eller skada.

 

Exakt hur gör jag?

– Du tecknar en gravidförsäkring hos Moderna Försäkringar, det kan du göra när som helst under graviditeten och den börjar gälla från graviditetsvecka 22. I vecka 37 får du och din partner ett erbjudande om att teckna Moderna Barnförsäkring Medium utan att fylla i en hälsodeklaration. Sedan betalar du premien.

Försäkringen täcker upp för olycksfall direkt efter förlossningen och för sjukdom efter det att barnet blivit utskrivet från BB, neonatalvård eller hemsjukvård.
Det finns två varianter av gravidförsäkring – en som är gratis och en som kostar.

 

Vad är skillnaden?
– Moderna Gravidförsäkring Gratis är ett grundskydd för mamman, barnet och partnern – till exempel krishjälp om något allvarligt skulle hända. Moderna Gravidförsäkring Large har ett betydligt mer omfattande skydd för både den gravida, barnet och partner. Du kan till exempel få ersättning om du måste göra akut kejsarsnitt eller drabbas av en större blodförlust vid förlossningen. För vissa sjukdomar som kan drabba barnet – som ett allvarligt hjärtfel eller en CP-skada – betalar vi ut ett engångsbelopp direkt vid diagnos.

Oavsett vilken gravidförsäkring du väljer* får du teckna en barnförsäkring utan att fylla i en hälsodeklaration.

 

Men om mitt barn föds med en sjukdom eller för tidigt – får vi samma barnförsäkring som ett friskt barn?
– Barnförsäkringen gäller inte för den sjukdom eller den skada som barnet redan har drabbats av, men den gäller för andra framtida skador och sjukdomar.

 

Läs mer om Moderna Försäkringars barnförsäkring. Teckna nu och få rabatt på 500 kronor på första årets premie.

 

*Har du valt Gravidförsäkring Gratis måste premien för barnförsäkringen vara betald innan barnet föds för att barnförsäkringen ska gälla. Har du valt Gravidförsäkring Large ska premien betalas innan barnet är två veckor.

*Källa: Statliga utredningen ”Rätten till en personförsäkring – ett stärkt konsumentskydd” (2016).

 

Vanligaste orsakerna till avslag vid barnförsäkring:
• För tidig födsel
• Komplikationer vid förlossning (som syrebrist)
• Problem med andningsorganen
• Neuropsykiatrisk sjukdom
• Psykisk sjukdom
• Medfödda hjärtfel
• Pågående utredning (ingen fastställd diagnos)
Källa: Utredningen ”Rätten till en personförsäkring – ett stärkt konsumentskydd” (2016).

 

AB Kvällstidningen Expressen
Ansvarig utgivare: Thomas Mattsson
Produktion:Wasp Communication
Om cookies