Lista: Tänk på det här när du ska välja barnförsäkring

Dags att försäkra barnen?
Här är 8 viktiga saker att tänka på när du ska välja barnförsäkring.

När du samlar dina försäkringar hos Moderna Försäkringar kan du få upp till 20 procent rabatt på din försäkringspremie.

 

 

  1. Ska täcka både sjukdom och olycksfall. Fler barn får bestående skador på grund av sjukdom än på grund av olycksfall. Därför ska en bra barnförsäkring ge ersättning för både sjukdom och olycksfall.

 

  1. Svara ärligt och utförligt. När du ansöker om en barnförsäkring får du fylla i en hälsodeklaration med frågor om barnets hälsa. Svara utförligt och ärligt på frågorna. Oriktiga uppgifter kan innebära att försäkringen sedan inte gäller.

 

  1. Kolla tre viktiga delar. Ersättningar för bestående skada (medicinsk invaliditet), arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet) och ersättning om barnet blir långvarigt sjukt är tre väldigt viktiga delar i barnförsäkringen. Du kan enkelt jämföra vad de olika bolagen ger för ersättningar på www.konsumenternas.se! Klicka på ”Barnförsäkringar” och ”Jämför barnförsäkringar”.

 

  1. Finns sjukdomar i släkten? Då kan risken vara större att även barnet drabbas. Studera villkoren i försäkringsavtalen kring just dessa sjukdomar för att hitta en försäkring som passar bäst.

 

  1. Välj rimligt belopp. Du väljer själv hur stort försäkringsbeloppet ska vara. Högre belopp ger högre premie. Konsumenternas försäkringsbyrå bedömer att cirka 1,3 miljoner kronor är ett rimligt försäkringsbelopp. Ligger man kring den nivån har man ett bra skydd. Kontakta gärna ditt försäkringsbolag för rådgivning så att du får en bra försäkring som samtidigt är anpassad till din plånbok. Det kan vara bra att räkna på situationen att en förälder inte kan arbeta utan måste vara hemma och vårda ett sjukt barn. Hur påverkar det familjens ekonomi, och hur kan barnförsäkringen täcka upp?

 

  1. Teckna tidigt. Skaffa försäkringen så tidigt som möjligt. Tecknar du försäkringen efter det att barnet drabbas av sjukdom eller olycka går det inte att få någon ersättning kopplade till sjukdomen eller olyckan. Om du tecknar en gravidförsäkring hos Moderna Försäkringar får du den unika* möjligheten att teckna en barnförsäkring redan innan barnet är fött, utan att behöva fylla i en hälsodeklaration. Då garanteras ditt barn en Barnförsäkring Medium, men med en begränsning för de sjukdomar och skador som kan upptäckas på BB, neonatalavdelningen eller under hemsjukvården.
    Många upplever det som enkelt och praktiskt att ha försäkringen tecknad och klar när barnet kommer.

 

  1. Samla försäkringarna. Du kan spara pengar på att samla familjens försäkringar hos samma bolag. Vissa försäkringsbolag erbjuder då rabatter.

 

  1. Trygghet dygnet runt? Kolla att försäkringen gäller dygnet runt och utan självrisk.

 

När du samlar dina försäkringar hos Moderna Försäkringar kan du få upp till 20 procent rabatt på din försäkringspremie.

 

*Syftet med denna nya försäkring är att garantera alla barn en barnförsäkring hos Moderna Försäkringar. Det går att teckna försäkring för barn som tidigare har stått utanför det ordinarie försäkringssystemet, som till exempel för tidigt födda barn eller barn med medfödda sjukdomar. Läs mer här .

 

AB Kvällstidningen Expressen
Ansvarig utgivare: Thomas Mattsson
Produktion:Wasp Communication
Om cookies