Expressen

Annons - Innehåll från GLHF

Bild: Generation Zero/Avalanche Studios

”Det är fel att bedöma förmågan att svettas”

Svenska e-sportförbundet har lämnat in sin ansökan om medlemskap i Riksidrottsförbundet. Med hjälp av forskning ska man övertyga medlemsförbunden om att e-sport är en idrott precis som skytte, curling eller dart.
– Att utövarna inte svettas är inte ett argument mot oss, säger Sammi Kaidi, ordförande e-sportförbundet.

EXTERN LÄNK: Skapa ditt eget dreamteam – läs mer

Riksidrottsmötet i maj blir Svenska e-sportsförbundets tredje försök att ta sig in som medlem i Riksidrottsförbundet. En stor anledning till att e-sportförbundet vill tillhöra idrottsrörelsen är finansieringen. En annan är att sporten ska bli mer allmänt accepterad.

– Vi vill ändå tro att chanserna är ganska goda, säger Sammi Kaidi om ansökningen.

”Spelarna inte våldsamma”

Det är främst tre grejer e-sportförbundet trycker på i sin 22 sidor långa ansökan, som skickades in 1 januari.

– En är att vi inte fostrar våldsamma spelare, och det vill vi få specialidrottsförbunden att förstå. RF:s styrelse har uttalat sig om att vissa spel inte är förenliga med idrottens värdegrund, men vi menar att det är människorna som ska förhålla sig till värdegrunden. E-sportare i sig är inte våldsamma.

En annan del rör sportens finansiering. Den har varit ett problem för RF som ansett att e-sporten till stor del finansieras av kommersiella aktörer.

– Visst, på toppen av berget är det definitivt så, men för bredden finns inte den stöttningen. Därför behövs ett statligt stöd genom RF, säger Sammi Kaidi.

Som andra precisionsidrotter

Den viktigaste punkten som lyfts fram i ansökan är frågan om e-sport ska betraktas som en idrott eller inte.

– Vi menar att med den forskning som finns borde det inte vara en debatt. Det är fel om man ska bedöma förmågan att svettas. Det finns flera idrotter som RF kallar för precisionsidrotter – skytte och curling bland annat – och e-sport kan likställas med dem. Forskning visar till exempel att e-sportare kommer upp i samma kortisolmängder som en rallyförare.

Under hösten genomförde förbundet en kartläggning av den svenska e-sportscenen. Förbundet ville bland annat ta reda på hur olika delar av e-sporten ser på ett medlemskap i RF. Kartläggningen visade inte att RF är en entydig lösning för e-sporten, men Sammi Kaidi och resten av styrelsen kom fram till att det var rätt att gå vidare med en ansökan.

– Proffsverksamheten är bland dem som varit mest positiva till en ansökan. En anledning är att de tycker det är svårt att fånga upp svenska talanger. Ett sådant vakuum skulle kunna undvikas med ett medlemskap i RF.

Proffslag flyttar utomlands

Förbundet slår i sin kartläggning fast att många måste kraftsamla för att Sverige inte ska tappa sin position i e-sportvärlden. Om RF-ansökan misslyckas kan det bli ett hårt slag, tror Sammi Kaidi.

– Vi ser redan att proffslag flyttar utomlands. De försvinner till nationer som erbjuder full betalning och service. Det är tråkigt om vi ska behöva ta den vägen när vi varit världsledande.

Om det blir ett nej, kommer ni då att fortsätta försöka?

– Jag tänker att om det blir ett nej får vi ta en dialog om hur vi ställer oss till ett fjärde försök. Vi tittar också på andra lösningar att organisera e-sporten. En modell är att vi kanske går ihop med ett befintligt specialidrottsförbund. Vi känner oss trygga med att vi kommer att hitta en lösning för svensk e-sport tillsammans med andra aktörer.

Efter att Svenska e-sportförbundet lämnat in sin ansökan fick Sammi Kaidi reda på att även Svenska e-sportföreningen, SESF, som är nischat mot internationell representation, också lämnat in en ansökan.

– Risken är att med två organisationer som söker så blir det nej för båda. Men jag hoppas att RF ser sakligt på dem och behandlar dem separat. Det är första gången SESF söker. Det har funnits dialog mellan förbundet och föreningen om en sammanslagning, men förhandlingarna har alltid strandat.

EXTERN LÄNK: Skapa ditt eget dreamteam – läs mer

Riksidrottsmötet

Riksidrottsmötet (RIM) är Riksidrottsförbundets högsta beslutande organ, idrottens ”riksdag”. Den hålls i maj/juni vartannat år och består av sammanlagt 200 ombud för specialidrottsförbunden.

I år äger mötet rum 28–30 maj.

Årets möte kommer att genomföras antingen i en hybridform (med ett antal ombud fysiskt på plats) eller helt i digital form. Coronasituationen i maj avgör.

Vid RIM 2019 valdes cheerleadingförbundet in i Riksidrottsförbundet.

Läs mer