Annons
Innehåll från Elskling

Därför stiger priserna – så ska du tänka när elen blir dyrare

Vintern står för dörren och med det kallare väder – och dyrare el.
Genom att jämföra elbolagens avtal och göra ett aktivt val kan du bli bättre förberedd för kommande prishöjningar.
Jämförelsesajten Elsklings expert Fabian van Beirs reder ut varför priset svänger och vad du ska tänka på.

EXTERN LÄNK: Jämför elavtal – byt på bara 8 minuter

 

När kylan slår till ökar efterfrågan på värme och vinterns elfakturor kan bli jobbiga överraskningar som gräver hål i plånboken. Men det finns några saker du kan göra för att vara bättre förberedd.

Ett första steg är att se över ditt elavtal, det vill säga det avtal du ingår med ditt elhandelsbolag. 

Det reglerar vilket pris du ska betala, om du har någon bindningstid och om elen ska ha någon särskild ursprungsmärkning. Har du aldrig tidigare gjort något val eller har ett gammalt avtal finns det dessutom goda möjligheter för dig att sänka dina energikostnader.

 

Så påverkas priset av vädret

För att kunna fatta ett tryggt och genomtänkt beslut som inte kommer med otrevliga överraskningar är det bra att förstå hur elmarknaden fungerar. 

– Det som framförallt påverkar upp- och nedgångarna är väder och vind, berättar Fabian van Beirs.

Blir det snabbt kallt stiger priserna också snabbt. Att förbrukningen av el under vinterhalvåret ökar beror till stor del på eluppvärmningen av hus. Blir det i stället en mild och blöt höst kommer elpriset inte att gå upp lika mycket eftersom regn påverkar vattenkraft positivt. 

 

Övergången till att nå 100 procent förnybara energikällor leder också till att priserna tenderar att svänga ytterligare. Vi blir mer väderberoende och produktionen går inte att planera på samma sätt. 

– Blåser det mycket bildas en överproduktion av el och då går priserna ner. Om du vänder på det och det inte blåser på en månad, då tillverkas det inte så mycket el och då går priset i stället upp. Samma sak gäller solkraft, berättar Fabian van Beirs. 

 

Olika priser i olika delar av landet

Eftersom Sverige är indelat i fyra olika elområden kan priserna dessutom variera beroende på var i landet du bor och hur kraftläget ser ut i just din region.

– Elkonsumtionen är som störst i södra Sverige där det bor flest människor, vilket gör att elen blir dyrare där. En annan anledning till det är att det i dag finns begränsningar i att få ner elen som produceras i norra Sverige till de södra delarna, berättar han.

 

När du jämför priser och söker efter ett nytt elavtal via Elskling kommer urvalet direkt att anpassas efter det postnummer som du har angett – och du behöver därför själv inte hålla reda på de olika priserna. 

 

Fast, rörligt eller mixat pris?

Elsklings egna beräkningar visar att de kunder som aktivt väljer elavtal i genomsnitt sparar 1800 kronor om året. Hur man ska tänka gällande fast eller rörligt elpris är en av deras vanligaste frågor. 

När du väljer och fattar beslut om avtalsform är det enligt Fabian van Beirs viktigt att du utgår från ditt hushålls privatekonomi och riskvilja.

– Är du en person som vill veta exakt vad du betalar varje månad och inte utsättas för risken att elräkningen plötsligt kommer att springa iväg ska du välja ett fast pris. Väljer du i stället ett rörligt elavtal är det bra att se över ditt elavtal kontinuerligt, så att du har ett avtal med rätt pris och med rätt förutsättningar. Har du ett rörligt avtal så måste du också vara beredd på att priset går upp och då kommer också din elkostnad gå upp. På samma sätt får du ta del av nedgången om elpriset går ner, säger han och fortsätter:

– Har du möjlighet att byta ska du försöka tajma det med att marknadens förväntningar är att elpriset kommer att vara lågt. Då kommer du få billigare pris på det fasta avtalet.

 

EXTERN LÄNK: Så tar du hjälp av Elskling – läs mer

FAKTA / Vad innebär de olika elavtalen?
Rörligt elpris: Räknas utifrån elpriset per kilowattimme och följer utvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Det ger hushållet möjligheter att sänka sin elkostnad i samband med att priset på elbörsen går ner. Elpriset kan förändras prismässigt en gång per månad.

Fast elpris: Binder priset över en hel avtalsperiod och påverkas inte av elmarknadens svängningar. Du kan binda ditt elpris från tre månader upp till 10 år, men vanligast är en. 

Mixat elpris: Är ett elavtal som består till hälften av ett bundet och till hälften av ett rörligt elpris. Under bindningstiden betalas ett förutbestämt elpris för halva förbrukningen och för den andra halvan ett rörligt elpris.

 

Anvisningspris: Om kunden inte valt elavtal ger elbolagen detta pris. Bolagen sätter anvisningspriset själva och generellt sett blir det dyrare för kunden.