”Vi erbjuder den trygga barndomen som barnen behöver”

I Kapstadens kåkstäder finns många barn som lever i misär.
Varje termin får 750 av dem möjlighet till ett bättre liv tack vare Project Playground men behovet är större än så.
– Vi vill kunna erbjuda den här goda starten för ännu fler barn, men där är vi helt beroende av våra givare, säger Susanna Johansen, tf generalsekreterare i organisationen som nu också startar upp verksamhet i Sverige.

Banele är ett av tusentals barn som kommer från kåkstaden Langa utanför Kapstaden i Sydafrika. Hon var 5 år gammal när Project Playground kom i kontakt med henne. Hennes familj var ökänd i kåkstaden och levde ett liv fyllt av droger, alkohol och brottslighet. De bodde i ett skjul, hemmet var en drogkvart och den lilla tomten hyrdes ut till andra. I ett försök att avhysa familjen hade kommunen stängt av vatten och el och utanför skjulet stod hinkar som familjen behövt använda som toaletter. Banele och hennes syskon var smutsiga, utan skor på fötterna och hade inte ätit på flera dagar.
– Det var total misär. Det första vi gjorde var att ge henne hela och rena kläder, men vi märkte fort att hon kom tillbaka i nya trasor – kläderna såldes för att få pengar till annat, berättar Susanna Johansen.

Banele kom alltid till Project Playground hungrig och kunde inte prata engelska trots att det är Sydafrikas andraspråk. När det stod klart att hennes mamma inte var kapabel att ta hand om henne började Project Playground arbeta för att få henne omplacerad, vilket tog två år. Samtidigt fortsatte hon vara med i organisationens verksamhet. I dag är hon 12 år och en helt annan flicka.
– Hon har toppbetyg och full närvaro i skolan. Hon har vågat hålla en monolog på engelska inför publik och är så bergsäker i sin roll. Det är en otroligt fin och glad tjej som vet vad hon vill– och det är så otroligt kul att se, säger Susanna Johansen.

Banele är bara ett exempel på hur Project Playground jobbar med sin metod. Alla de 750 barnen i åldrarna 4 till runt 20 år lever under utsatta förhållanden. Det är barn som har blivit sexuellt utsatta i hemmet, barn som har sett familjemedlemmar fara illa och som har föräldrar med HIV och aids. Barn som ofta bor hos sina släktingar eftersom föräldrarna är oförmögna att ta hand om dem.

Play and Learn blir ett extra hem för barnen

På Project Playground får de ett extra hem, varje dag efter skolan, varje termin tills de är i 20-årsåldern och därmed redo att släppa taget och stå på egna ben. Organisationen följer upp betyg, uppförande i skolan, gör oannonserade hembesök och jobbar på individnivå med att fånga upp avvikande beteenden och hur barnen och ungdomarna mår både fysiskt och psykiskt. Barnen får ett lagat mål mat och de får leka och utvecklas med hjälp av olika fritidsaktiviteter.
– Vi är den röda tråden i barnens liv. Man kan se oss lite som den trygga barndomen som barnen behöver och har rätt till, säger Susanna Johansen.

Individfokus och långsiktighet är viktigt så väl som att jobba med både familjen och samhället runt barnen. Grundläggande är att jobba med att stärka barnens självkänsla.
– Lever du i ett land där en kvinna eller flicka blir våldtagen var 14:e sekund, där 5,5 miljon barn är föräldralösa och där arbetslösheten bland unga i vissa områden är så hög som 80 procent så har man sett och varit med om väldigt mycket som inget barn ska behöva vara med om. Med det i bagaget behöver man få rätt förutsättningar att utvecklas och släppa in hoppet igen, för många av de här barnen har slutat tro och hoppas. De behöver få känslan av att de kan påverka, att de är starka nog och är värdiga och faktiskt har möjligheten att skapa ett bra liv. Och vi ger dem verktygen för att kunna göra det.

Project Playground ger trygghet till 750 barn

Project Playground startades 2010 av Prinsessan Sofia och Frida Westerberg. Prinsessan Sofia är i dag hedersordförande och Frida Westerberg är aktiv inom verksamheten på plats i Sydafrika. Intresset för verksamheten är stort, men det finns inte medel att ta emot alla barn som vill ha en chans till ett nytt liv.
– Vi vill utöka antalet platser, men där är vi helt beroende av finansiering och givare. Vi vill kunna erbjuda en god start för ännu fler barn. När vi har våra registreringsdagar i början av terminen är det väldigt långa köer. När jag var nere och besökte för några månader sedan så var jag med och dansade i gruppen med barn under 8 år, och då såg jag att det på andra sidan stängslet stod flera barn ute på gatan som kunde sångerna och danserna, fast de inte hade en plats i verksamheten, säger Susanna och fortsätter:
– Tänk om vi kunde ge de barnen en chans att också vara med i vår verksamhet.

2016 startades en verksamhet i Sverige med samma metod som i Sydafrika. Initialt startades den för ensamkommande ungdomar men i dag har verksamheten omformats och man välkomnar alla barn som lever i socioekonomiska utsatta förhållanden. I februari invigs verksamhetens lokal i Sundbyberg utanför Stockholm officiellt.
– Vad vi ser som är så häftigt är att barn i utsatta i områden i Sydafrika har nästan identiska behov som barn i utsatta områden här i Sverige. Alltså kan vi föra över den sydafrikanska modellen till svenska förhållanden. Man kan tycka att barn i Sverige har det bra men det finns ett oerhört stort behov här också, det finns väldigt många som skulle behöva lite mer kärlek.

Här stöttar du Play and Learn med din gåva

Project Playground är en av alla organisationer som finns med på samlingsplatsen Target Aid. Där kan man stötta deras projekt ”Play and learn” som utgör den största delen av deras verksamhet.
– För oss var det en självklarhet att gå med i Target Aid. Vi försöker att finnas där givarna är och vi tycker att det är ett spännande sätt de arbetar på, säger Susanna Johansen.

AB Kvällstidningen Expressen
Ansvarig utgivare: Thomas Mattsson
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies