Så byggs de moderna bilarna med hjälp av strålar från solen

Den spanska solen har alltid varit en inspirationskälla när Seat har designat sina bilar.
Nu har man tagit nästa steg – och låter den bli en del av produktionen.
Här är en av Europas modernaste och mest miljövänliga bilfabriker.

 Först av alla: Läs om moderna tekniken i nya Seat Ibiza.

 

Seats fabrik i Martorell, som ligger i Província de Barcelona, är mäktig upplevelse. Området är enormt och sträcker sig över 2 800 000 kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär 400 fullstora fotbollsplaner.

 

Fabriken som består av 15 olika byggnader är en av de absolut modernaste i Europa. De flesta funktioner är automatiska, bland annat hjälper 2 400 robotar till att säkerställa att de cirka 2 100 bilar som varje dag lämnar bandet håller en jämn och mycket hög kvalitet.

 

Martorellfabriken har en imponerande produktionskapacitet, men kanske är det miljöarbete som bedrivs här ännu mer spektakulärt. Seat har nämligen lyckats skapa en anläggning där solenergin är en viktig del i produktionen och för detta har företaget tagit emot prestigefyllda priser som Lean Award och Lean & Green Management-priset.

 

Seats smarta fabrik har bilindustrins största solanläggning med sina 53 000 solpaneler som monterats över en 276 000 kvadratmeter stor yta. Och med Barcelonas många soltimmar genereras här en stor del av den energi som behövs för att klara produktionen.

 

För att ytterligare minska miljöbelastningen har Seat byggt två tåglinjer på totalt 40 kilometer som förbinder fabriken med resten av världen. Här kan de färdiga bilarna transporteras direkt till hamnen i Barcelona för att skeppas iväg och här skickas också olika komponenter som behövs i produktionen. Järnvägen beräknas spara cirka 50 000 resor med lastbil – och minskar utsläppen av koldioxid med upp till 2 000 ton.

 

Först av alla: Läs om moderna tekniken i nya Seat Ibiza.

 

AB Kvällstidningen Expressen
Ansvarig utgivare: Thomas Mattsson
Produktion:Wasp Communication
Om cookies