Annons - Innehåll från PostNord

Posthistoria efter andra världskriget

1945–1974

Efterkrigstidens Sverige blomstrade. Industrins produktivitet ökade, lönerna steg och folk flyttade från landet till städerna.

Posten rationaliserar

1945-1958. Posten hade däremot inga glansdagar. Det var brist på personal och lönerna måste höjas samtidigt som man tvingades göra en del drastiska servicenedskärningar och höja portot.

Söndagar blev ”postfria” från 1951. Ingen brevbäring och postkontoren höll stängt. Olönsamma postkontor ersattes av lantbrevbäring. Köerna på postkontoren växte och öppettiderna minskade. Allmänheten protesterade och pressen skrev negativa artiklar.

Men allt blev inte sämre. Det inrikes nattpostflyget med start 1958 gjorde posten snabbare. I städerna inrättades fler postkontor och fler brevbärare.

image
Den svensktillverkade brevbärarbilen ”Tjorven” 1972. Foto: Yngve Hellström/Postmuseum

Ny teknik

1959–1974. Till följd av all kritik som Posten fått under 1950-talet tillsattes en parlamentarisk postutredning 1956. Det resulterade i ett betänkande på närmare 300 sidor som lades fram i december 1962. Postens nya generaldirektör Nils Hörjel tog fram ett rationaliseringsprogram i åtta punkter, varav den viktigaste reformen var postnumrens införande 1968. Andra punkter i programmet var att brevbärarna fick prestationslön och att en egen svensktillverkad brevbärarbil, ”Tjorven”, togs fram.

På 1960-talet var brevet på väg att bli omodernt. Posten inledde därför en kampanj för det personliga brevskrivandet, bland annat med budskapet ”Ett brev betyder så mycket”.

I samband med att postnumren infördes 1968 fick Posten även en del kritik. Att lägga ett postnummer till adressorten ansågs var ett sorteringsarbete och därmed Postens jobb. Tidningarna skrev att det mesta var fel i Posten och att ledningen troligen var inkompetent.

Hörjel lyckades dock vända den negativa opinionen. Han informerade öppet och medgav brister där det fanns sådana. Han tillbakavisade osaklig kritik och fick postpersonalen att räta på ryggen och känna sig stolta över att arbeta på Posten.

image