" />
Hela den här avdelningen är en annons

Kan man lita på studierna bakom skönhetsprodukterna?

Det finns en uppsjö av skönhetsprodukter som utlovar en vackrare framtid – men vad betyder det egentligen att produkter har ”dokumenterad effekt”?

Just nu kan du beställa The Solution till halva priset. Läs mer här!

 

Precis som det mesta här i världen är även forskningsstudier av varierande kvalitet. Det kan därför vara svårt att förstå hur god dokumentationen egentligen är. Här förklaras några av de vanligaste termerna som förekommer i samband med studier:

 

1. Dubbelblind studie

Det här är den främsta kvalitetsstämpeln på studier. En dubbelblind studie är den mest krävande formen som finns och därmed också den metod som är säkrast för att undvika att resultatet påverkas medvetet eller omedvetet. I en sådan studie vet varken försökspersonen eller den som genomför studien vem som får det verksamma ämnet och vem som får placebo (piller utan verksamma ämnen). I en dubbelblind studie fördelas försökspersonerna också helt slumpmässigt mellan de olika grupperna. Med metoden kan ingen frestas att göra en ”välvillig” avläsning av resultaten, utan slutsatserna av studien blir 100 procent opartiska.

 

2. Enkelblind studie

I en enkelblind studie informeras inte deltagarna om ifall de ingår i försöksgruppen eller kontrollgruppen (placebo), men de som genomför studien vet vilken grupp försökspersonerna tillhör. Det innebär att de medvetet eller omedvetet kan påverka resultaten när dessa ska avläsas. Försökspersonernas upplevelse är däremot opåverkad även med denna metod.

 

3. Öppen studie

Både deltagare och forskare vet vilka som får det verksamma ämnet och vilka som får placebo. Ibland avstår man också från att ha med en kontrollgrupp. Man mäter då huruvida det märks någon förbättring hos deltagarna generellt. Ibland används apparater eller räknemetoder som är så exakta att undersökningen inte behöver vara blind. Om nyanserna är små finns ändå en risk att tolkningen av resultatet påverkas av att man väntar sig en förändring.

 

4. Egen bedömning

För många skönhetsprodukter är det vanligt att be ett antal personer använda produkten hemma en tid och sedan uppge om de känner att produkten har effekt eller inte. Om förändringarna är små kan det ge en snedvriden bild av verkligheten. Dessutom kan man inte kvantifiera förändringen på samma sätt som när något mäts noggrant. Det betyder att svaret kan bli starkt påverkat av hur positiva enskilda personer är till produkten/behandlingen som helhet.

 

För alla studierna är det också viktigt att deltagarna representerar produktens målgrupp och att gruppen är tillräckligt stor för att resultaten ska kunna sägas vara signifikanta (att förändringarna är tillräckligt små eller stora för att man med säkerhet ska kunna säga något om resultatet).

 

Verisol®-kollagen som används i The Solution™ från Oslo Skin Lab® har visat dokumenterad effekt på reduktion av rynkor i en dubbelblind studie med 114 deltagare. Resultaten var signifikanta. Läs mer om studien i faktarutan till höger.

 

Nyheten som bör ingå i ditt hudvårdsprogram kan du nu köpa med hela 50 % rabatt.

Väldokumenterade studier styrker produktens effekt

2014 publicerade det tyska företaget Gelita resultaten av försök med oralt intag av kollagenpeptider av varumärket Verisol®. Den dubbelblinda studien var randomiserad och placebokontrollerad med 114 försökspersoner (kvinnor) i åldern 45–65 år.

 

Efter fyra veckors behandling uppvisade gruppen som hade fått Verisol® en statistiskt signifikant reduktion av rynkdjupet runt ögonen på mer än 7,2 procent i genomsnitt, och efter åtta veckor uppmättes en reduktion på hela 20,1 procent i genomsnitt.

 

Läs mer och ladda ner studien här.

Köp produkterna här

  • The Solution™

    The Solution™ har dokumenterad effekt på rynkor. Just nu får du 50 % rabatt på din beställning.

    Köp nu

AB Kvällstidningen Expressen
Ansvarig utgivare: Thomas Mattsson
Produktion: Wasp Communication
Om cookies