Är jag normaldeppig eller har jag en förlossningsdepression?

Ungefär var tionde nybliven förälder får en förlossningsdepression. Men hur vet man om man är deprimerad – eller om ens nedstämdhet är helt normal?

 

Vad ska jag äta och inte? Barnmorskan svarar på våra vanligaste frågor under graviditeten.

 

Att bli förälder är omvälvande, humöret brukar pendla upp och ner och det är vanligt att nyblivna föräldrar blir nedstämda efter förlossningen, hur lycklig man än är över barnet.

Så många som varannan nybliven mamma får en ”baby blues” vilket inte är detsamma som en depression. De vanligaste symtomen är humörsvängningar, gråtattacker och ibland ångest och sömnsvårigheter. Baby blues brukar komma två-tre dagar efter förlossningen och går vanligtvis över inom två veckor.

Det är också ganska vanligt att man inte känner något särskilt för det nyfödda barnet i början – i alla fall inte det lyckorus man kanske hade föreställt sig.

 

Tecken på depression

Men om nedstämdheten inte går över kan man ha fått en förlossningsdepression. En depression kommer oftast inom de första två-tre månaderna efter förlossningen.

Några tecken och besvär vid en förlossningsdepression är:

  • Nedstämdhet och trötthet
  • Humörsvängningar och ångest
  • Starka oroskänslor och sömnproblem
  • Svårt att känna glädje inför barnet
  • Drar sig tillbaka från familj och vänner
  • Tankar om att skada barnet eller sig själv

 

Om man aldrig känner sig glad

Dessa symtom kan också vara normala. Många nyblivna föräldrar lider av trötthet, sömnlöshet och dåligt självförtroende. Man kan även få tankar på att skada sitt barn. Med andra ord är det vanligt att man känner ångest och oro utan att för den skull vara deprimerad.

Om man däremot är nedstämd varje dag i mer än två veckor – och nästan aldrig känner minsta glädje; man kan inte ens glädja sig åt saker som brukar göra en glad – då kan det vara tecken på en depression.

Är du orolig för att du – eller din partner – har drabbats av en förlossningsdepression? Då kan du vända dig till din kontakt på BVC, barnavårdscentralen, eller till en vårdcentral. I ett akut läge kan man söka hjälp direkt på en psykiatrimottagning.

 

Inom ett halvår mår de flesta bra

Ungefär en av tio nyblivna föräldrar får en lindrigare eller svårare förlossningsdepression, enligt Vårdguiden. Att få avlastning så att man får sova ut, äta ordentligt och komma ut i friska luften och röra på sig kan bidra till att man mår bättre. Många behöver också prata med en psykolog och ibland även äta antidepressiv medicin. De allra flesta som fått en förlossningsdepression blir bra igen inom ett halvår.

 

Ny försäkring ger ersättning

I dag finns en gravidförsäkring som täcker upp för den som behöver professionell hjälp. Moderna Försäkringars Gravidförsäkring Large är den enda försäkringen på svenska marknaden som ersätter för krishjälp vid en förlossningsdepression – både för den gravida och partnern. Försäkringen täcker kostnaderna för upp till fem behandlingar sammanlagt hos en psykolog och gäller till dess att barnet fyller sex månader.

 

Vad ska jag äta och inte? Barnmorskan svarar på våra vanligaste frågor under graviditeten.

AB Kvällstidningen Expressen
Ansvarig utgivare: Thomas Mattsson
Produktion:Wasp Communication
Om cookies