”Är livsviktiga intäkter för vår del”

Barnen älskar deras läger och verksamheten är en succé. Nu satsar Nykterhetsrörelsens Scoutförbund på att växa – tack vare stödet från Miljonlotteriet.
– Utan deras pengar skulle vår verksamhet bli för dyr för många familjer, säger förbundsordförande Fredrik Torberger.

Vill du också stötta scouterna? Köp dina lotter från Miljonlotteriet här

 

Scouterna i Sverige är på uppgång. Samtliga fyra svenska organisationer har de senaste åren växt. En av dessa är Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, NSF, som i dag samlar drygt 5 500 medlemmar. Totalt finns närmare 60 miljoner scouter världen över.

– Framförallt märker vi av ett stort intresse hos föreningar för nysvenskar, där vi upplever att de har ett fokus på att hitta verksamheter för deras barn att integreras bättre i samhället. Under 2017 kommer vi bli ännu offensivare i medlemsrekryteringen och växa ytterligare i de grupperna, säger Fredrik Torberger.

 

Förutom ett stort fokus på friluftsliv är en hörnsten i scoutrörelsens verksamhet att lära barn och ungdomar samarbete, respekt, ledarskap och allas lika värde.

– Hos oss får unga tidigt chansen att få utveckla sitt ledarskap, i allt från att leda ett kvällsmöte till ett helt läger. ”Learning by doing” är en oerhört central del, allt måste inte vara perfekt utan det handlar om att det finns utrymme för att prova och ibland misslyckas.

 

Det som skiljer NSF från de andra scoutrörelserna är att ledarna bryter mot alkoholnormen genom att själva välja bort alkohol även utanför scoutingen.

– Demokrati, solidaritet och nykterhet är våra ledord. Vi har en miljö där barn möter vuxna förebilder i en trygg miljö, vilket underlättar ett självständigt val kring in egen relation till alkoholen.

 

En särskilt uppskattad del hos NSF är sommarlägren runtom i landet. Då engageras deltagarna i gemensamma uppgifter som tältboende och matlagning. Dessutom arrangeras mängder av aktiviteter, ”i allt från kanotpaddling till filmkurser”.

– Oftast är detta barnens stora sommaräventyr, de är oerhört glada och det är spännande att träffa andra ungdomar. För många är det bara kul att vara borta från föräldrarna, medan andra har en tuff hemmiljö och lägret blir en social återhämtning för dem.

 

Om barnen inte haft möjlighet att åka på dessa läger, vad hade hänt då?

– En del hade inte gjort någon meningsfull aktivitet på hela sommaren . Det här genomsyrar scouting överlag, oavsett om du är fattig eller rik ska du kunna vara med på möten och läger. Det är ett sätt för olika samhällsgrupper att mötas.

 

Överskott från Miljonlotteriet står för majoriteten av NSF:s finansiering och gör det möjligt för många att delta i verksamheten. Utslaget över ett år ger lotterna miljontals kronor till scouterna.

– Det är livsviktiga intäkter för vår del, utan den hjälpen skulle vi inte alls kunna ha en lika bra verksamhet för våra medlemmar. Vi kan ha anställda som hjälper våra ideella och göra ledarkurser billiga. Rent krasst betyder det att våra ledare, som redan lägger ner hundratals ideella timmar, slipper jaga in pengar till verksamheten, säger Torberger och ger ett konkret exempel vad stödet betyder:

 

– Tack vare lotteriet kan vi äga och driva tre kursgårdar, där verksamheten får vara viktigare än att få ut vinst från gästande föreningar.

 

Få chans på fem miljoner kronor – och hjälp scouternas verksamhet

 

Foto: Torkel Edenborg/Nina Norén (montage)

 

FAKTA

Om NSF


● Bildat 1970, med rötter till 1920-talet.

● Uppdrag: Genom nyktra förebilder gör vi unga redo för livet.

● 5500 medlemmar i 100 kårer från Malmö till Luleå.

● All kårverksamhet sker helt ideellt.

● Från åtta år och uppåt.

AB Kvällstidningen Expressen
Ansvarig utgivare: Thomas Mattsson
Produktion: Wasp Communication
Om cookies