Årets eldsjäl kämpar mot normerna

IOGT- NTO kallar henne för ”en eldsjäl vars engagemang sätter sina spår”.
Men att vara ideellt aktiv är vardag för Farida Al-Abani som alltid har utmanat normer och gått sin egen väg.
– Som folkhälsovetare ligger hälsofrågor mig nära, och eftersom jag arbetat mot tobak länge så har det drogförebyggande arbetet kommit naturligt, och där jag i dag är mest engagerad, säger hon.

Här får du 80 kronor att spela förHär får du 80 kronor att spela för

 

Farida Al-Abanis intresse för civilsamhället började redan när hon gick i skolan och engagerad sig i både matrådet och elevrådet. Idag är hon ordförande i IOGT-NTO-föreningen Vildvuxen. IOGT-NTO-rörelsens vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor från att leva ett fritt och rikt liv. Vildvuxen arbetar för att stärka normkritiskt tänkande, både kopplat till alkoholnormen, men också inom andra områden.

– Vildvuxen är en nykter, normkritisk och kreativ “gör-det-själv”-förening som vill främja lustfyllda möten mellan människor. Det är viktigt att kunna prova på saker här i livet utan att det ska fyllas med prestige och påtvingande normer, därför försöker vi hållar nere kostnaderna samt testar på nya upplevelser.

 

I slutet av juni röstades Farida Al-Abani fram som årets eldsjäl av IOGT-NTO-rörelsens medlemmar – en utmärkelse som hon är mycket stolt över.

– Det är en fin utmärkelse – och det känns bra. Att bli utnämnd till en eldsjäl är en fin bekräftelse från andra medlemmar som visar att man är uppskattad, säger hon.

 

Vildvuxen anordnade över 70 aktiviteter 2016, bland annat studiecirklar i psykisk ohälsa och icke-våldskommunikation. De har även anordnat matlagningskvällar med veganskt tema, stand-up och spoken word i deras lokal som ligger på Klara Södra i Stockholm.

– I höst kommer vi bland annat att anordna klädbytardagar. Det är inte alla som har ekonomi att köpa nya kläder, och det är även viktigt att prata om hållbarhet. Vi kommer även att ha en syjunta för att våra medlemmar ska få lära sig något nytt.

 

IOGT-NTO-rörelsen möjligörs tackvare överskottet från Miljonlotteriet. Sedan 2000 har Miljonlotteriet bidragit med nära 2 miljarder till IOGT-NTO-rörelsens verksamheter. Det innebär att de har kunnat säkerställa att det finns nyktra mötesplatser och aktiviteter för alla – över hela Sverige. En del av de pengarna har Vildvuxen fått ta del av och Farida Al-Abani är glad över att de har möjlighet att ta del av den potten.

– Mycket av det vi gör har en låg budget, men med hjälp av Miljonlotteriet har vi kunnat anordna stora arrangemang, som till exempel festivaler och utbildningar. Pengarna gör det även möjligt för oss att samarrangera aktiviteter med mindre föreningar, och bjuda in dem till våra lokaler, vilket har betytt enormt mycket för oss.

 

Prenumerera på Miljonlotteriet härPrenumerera på Miljonlotteriet här

 

FAKTA

Om Vildvuxen


● Bildades under 1990-talet. Nystart 2014.

● Uppdrag: Vildvuxen är en förening som arbetar normkritiskt i praktiken och kombinerar det med roliga aktiviteter.

● Cirka 300 medlemmar.

● All verksamhet sker helt ideellt.

● Ingen åldersgräns för att medverka på Vildvuxens arrangemang

AB Kvällstidningen Expressen
Ansvarig utgivare: Thomas Mattsson
Produktion: Wasp Communication
Om cookies