Hela den här avdelningen är en annons

Gemensamt ägande – så ser framtidens bilinnehav ut

Världen förändras, och det gör bilägandet också. Privatleasing är den nya trenden. Har den kommit för att stanna – eller finns det andra ägandeformer som kommer starkt?

Genom Mazda Privatleasing får du en enkel, trygg och förmånlig leasing – läs mer här.
 

Privatleasingen har slagit igenom rejält i Sverige. För tre år sedan fanns det 8 300 privatleasade bilar i vårt land, året därpå 16 700 och år 2015 inte mindre 30 500, vilket är en dubblering som troligen kommer att rulla på.

Och den som privatleasar, istället för att äga, sin Mazda kan på plussidan räkna in:

  • En helt ny bil.
  • Noll kronor i kontaktinsats.
  • Service ingår i månadskostnaden.
  • Nybilsgaranti under hela leasingperioden.
  • Vägassistans ingår.
  • Allt samlat på en faktura.
  • Du behöver inte fundera på bilens andrahandsvärde.

 

– Vi är inne i ett systemskifte. Framtidens bilägande handlar egentligen om mobilitet – att ta sig från A till B på smidigaste sätt. Vikten av att äga har minskat och det är mycket av en generationsfråga, säger Ronny Svensson på Ynnor i Malmö, specialist på företagsbilar och vagnparkslösningar.

 

Många tycker att det är det bekymmerfria ägandet som lockar till privatleasing. Och om du sätter i system att byta bil ofta så kör du alltid en ny bil, enkelt och flexibelt. Du har dessutom alltid ett problemfritt återlämnande, om du har ett garanterat restvärde och bilen inte är mer sliten än normalt.

– Man kan säga att curling- eller dagisgenerationen som varit vana vid att dela på saker och ting gör att ägandet inte är lika viktigt utan snarare funktionen. Där är privatleasing ett alternativ, säger Ronny Svensson.

 

Michele Micheletti är professor i Statsvetenskap vid Stockholms universitet och hon forskar kring hållbart medborgarsamhälle. När det gäller framtidens bilägande ur ett samhällsperspektiv tror hon att nya beteendemönster kommer att uppstå.

– Vissa grupper satsar på att sakta ner konsumtionen; downsizing och simple living, genom att ersätta konsumtion med upplevelser eller delta i samarbeten som bygger på att man lånar i stället för att köpa enbart för privat bruk. Här spelar plattformar, motivation och alternativ en viktig roll, till exempel möjligheten att låna varor i olika bibliotek, säger Michele Micheletti.

 

När det gäller bilism kan olika restriktioner, till exempel bilparkering och utgifter i städer, sätta igång nytt tänkande kring konsumtion och dess kostnader, något som kan leda till ökat delägarskap av bilar.

– Intresset ökar mer och mer och trenden går mot ökat delande. Pratar vi rent allmänt om ett delningssamhälle när det gäller konsumtion visar forskning från Sydeuropa att det där finns en starkare trend och ett ökat intresse för att dela på konsumtionsvaror. Troligen främst på grund av ekonomiska problem i finanskrisernas spår, men även som en solidaritetshandling gentemot miljön och människor som har det svårt, säger Michele Micheletti.

 

Genom Mazda Privatleasing får du en enkel, trygg och förmånlig leasing – läs mer här.

AB Kvällstidningen Expressen
Ansvarig utgivare: Thomas Mattsson
Produktion:Wasp Communication
Om cookies