Single post hero

Hoppning – så funkar alla hinder

Snart tar världens bästa ryttare och deras hästar sats – vid 25-årsjubileet av Sweden International Horse Show. De kommer att ställas inför de mest avancerade hindertyperna. Peter Lundström, banbyggare på Friends Arena, avslöjar några knep för att nå över alla hinder.

Här kan du köpa biljetter till Sweden International Horse Show på Friends Arena.

Rättuppstående/Koppelräck (populärt ”räcke”)
Två hinderstöd med bommar, plank eller en grind. De här hindren blir ofta svårare genom att man har glest mellan bommarna eller färger som är svåra för hästarna att se.
– Det är svårare att rida fort på ett rättuppstående, säger Peter. Det kräver mer precision från ryttaren.

Oxer
En oxer är byggd på djupet, som två rättuppstående hinder på rad. Längden/djupet ska vara minst lika lång som höjden. Mellan de första två hinderstöden har man ett antal bommar och eventuellt plank. Mellan de sista två hinderstöden får man endast ha en bom. Den ska vara max 5 centimeter högre än den främre bommen eller ligga på samma nivå. Den bakre bommen får ej ligga lägre.
– Vi vill hellre att hästarna river frambommen, det är bättre säkerhet. En del sitter på en häst som har otrolig kraft och då kan de rida bekymmerslöst, andra har hästar som är lite mer begränsade och då måste ryttaren verkligen galoppera in dem.

Trippelbarr
Som oxer fast med tre rader. Första raden kan vara byggd av bommar, plank eller annan utfyllnad. Andra raden ska vara 1–2 bommar. Tredje raden endast en bom. Den får maximalt vara 220 centimeter lång/djup för en 1.55-klass, som är de svåraste klasserna som rids på SIHS.
– För oss banbyggare är trippelbarren ett hinder som man ger bort felfritt, det är lätt för hästen att hoppa. Formen är ganska förlåtande.

Mur
Muren är byggd som just en mur, av trälådor, och är en form av rättuppstående hinder. Den uppfattas av hästen som mycket mer massiv och det är ovanligt att hästar river murar. Vanligare då att muren är så respektingivande att hästen stannar.
– Muren kan ofta göra att ryttarna rider lite hårdare och då river de hinder som kommer efter.

Vatten
Vatten får användas begränsat i lägre klasser, men på högsta nivå kan man ha en riktig vattengrav, cirka 3–3,5 meter lång. På Friends Arena används endast vattenmattor i blå plast som läggs ut under hindren, vanligtvis under en oxer.
– Mattan kan fungera som en marklinje, men när man lägger den lite förskjutet blir det svårare, då söker sig hästen lite mer in i hindret och det är större risk att den river frambommen.

Kombination
Två eller tre hinder på rad där hästen tar ett eller två galoppsprång mellan hindren.
– Ryttarna är fantastiskt bra på att anpassa ridningen om det är lite kort eller lite långt avstånd mellan hindren. Men när du har hoppat kombinationen har du ofta lite mer tryck och då blir det svårt att hoppa hindret efter. 

Här kan du se hela programmet och köpa biljetter till Sweden International Horse Show, 30 november-3 december.