Så klimatsäkrar du ditt företag

Det blir allt vanligare att företag slår sina kloka huvuden ihop för att verka för en hållbar framtid – både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Här har vi sammanställt en lista på lyckade och innovativa energisamarbeten att inspireras av.

Det är dags för energirevolution – läs mer om det hos E.ON här

Solfångarparker, lokala energisystem och elbilar. Det finns många sätt att bli mer klimatsmart på som företag. Nedan hittar du fem exempel på när olika aktörer gått samman och skapat innovativa lösningar för att bli mer hållbara.

Solceller på fabrikstaket 

Solceller är ett enkelt sätt att börja producera sin egen energi. Något som inte bara är bra för miljön utan också en lönsam investering. Tandborsttillverkaren TePe har installerat solceller på sitt fabrikstak i Malmö i samarbete med E.ON. 

– Det första året har varit fantastiskt för vår solcellsanläggning. Vi har överträffat vår prognostiserade produktion och vi har tidvis fått mer el än vad vi har kunnat använda själva, säger TePe:s CEO Joel Eklund och tillägger:

– El från förnybara källor är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete och på sikt hoppas vi kunna frigöra oss helt från fossila källor. 

Sveriges mest hållbara stadsdel

Med två solfångarparker, bergvärmepumpar och ett lågvärmenät för värmedistribution har Sigtuna stadsängar som mål att bli Sveriges mest hållbara stadsdel. Solfångarna beräknas producera tillräckligt med värme för att täcka nästan hela behovet av uppvärmning och varmvatten till bostadshusen under sommarhalvåret. Vissa av de 900 bostäder som ska byggas kommer att ha egna solfångare och kan sälja sitt energiöverskott till E.ON – som är med och bidrar med energi- och klimatsmarta lösningar i projektet. 

Ta vara på överskottsenergin

Varje dag går massor av energi till spillo i våra städer – energi som egentligen skulle kunna tas till vara och användas. När Medicon Village Science Park i Lund, som består av en mängd olika fastigheter, inte lyckades reducera sina uppvärmningskostnader i den omfattning de hade önskat, tog de kontakt med E.ON som utvecklat ectogrid™ – en ny innovation som kopplar ihop byggnader med olika energibehov så att de kan utnyttja varandras överskottsenergi genom att balansera deras olika behov av värme och kyla. När systemet är fullt installerat kommer det att kunna minska andelen tillförd energi på Medicon Village med uppemot 80 procent samtidigt som energikostnaden minskar med 20 procent.

Ett lokalt energisystem

I den skånska byn Simris har E.ON skapat Sveriges första lokala energisystem som ett sätt att använda energin smartare. Målet är att testa hur man får en stabil och driftsäker spänning med ett system som innehåller många, små väderberoende produktionsanläggningar. Testperioden kommer att pågå i tre år och systemet gör byn helt självförsörjande på 100 procent förnybar och lokalproducerad el var femte vecka. 

Laddstationer byggs i Europa

Att köra med el är både hållbart och billigt. Den största miljövinsten är att en elbil släpper ut mycket mindre koldioxid än en bensin- eller dieseldriven bil.

Idag kör allt fler företag på el och många erbjuder även sina kunder och medarbetare möjligheten att ladda sina elbilar. E.ON är med och möjliggör denna utveckling genom att bygga tusentals laddstationer längs de europeiska motorvägarna. Se till att ditt företag ger anställda möjlighet att ladda bilen förnybart på jobbet.

Därför är geoenergi en lönsam och förnybar investering

FAKTA

E.ON:s släpper klimatserie

Vi vill göra det enkelt för våra kunder att leva hållbart. Därför ställer vi om till 100 procent förnybar och återvunnen energi.

Få en snabbkurs i klimatfrågan och ta reda på hur vi ska klara av klimatomställningen tillsammans. Här finns den nya webb tv-serien i fyra delar – med Alexandra Rapaport i spetsen.

E.ON:s KLIMATSERIE

Avsnitt 1: Från klimatoro till framtidstro

Avsnitt 2: Tekniken som kan rädda klimatet

Avsnitt 3: Vi lever som om vi hade mer än 4 jordklot

Avsnitt 4: Heja Sverige – så vinner vi VM i klimatomställning