Därför är samarbete nyckeln till en hållbar miljö

Den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. Att hitta nya sätt att generera, fördela och hushålla med energi är avgörande för att åstadkomma en förändring. Radikala samarbeten mellan samhällets aktörer spelar en viktig roll för att hitta nya klimatsmarta lösningar.

Vad är egentligen cirkulär ekonomi – se filmen här

I arbetet för ett hållbart klimat har samarbeten mellan olika aktörer – inte minst mellan kommuner och näringsliv – blivit allt vanligare. Miljösmarta innovationer kräver olika perspektiv, och det pågår idag många intressanta projekt som visar vägen framåt för hur man kan minska utsläpp och värna om vår planet. 

Det kommunala fastighetsbolaget Örebroportens samarbete med energiföretaget E.ON är ett exempel. Projektet har går ut på att jämna ut effekttopparna i bostadshusens elförbrukning. Genom att kompensera för intensiv åtgång under morgontimmarna, sänker de inomhustemperaturen marginellt under andra delar av dygnet. 

– För de boende har det ingen märkbar effekt, men för den totala elförbrukningen får det stor betydelse. Projektet har blivit en succé som lett till att alla stora bostadsbolag i Örebro nu tillämpar metoden, säger Björn Persson, regionchef E.ON Örebro. 

Självförsörjande på energi  

Även det nya bostadsområdet Sege Park i Malmö visar vägen framåt. I januari i år tecknade Malmö stad och VA Syd ett kontrakt med E.ON för att omvandla det gamla sjukhusområdet från 1930-talet till en klimatsmart förebild med eget lokalt energisystem. Det innebär ett omfattande samarbete med kommunen och även andra kommersiella aktörer, inte minst teknikföretag. 

Bostädernas tak kommer att förses med solceller, och tanken är att området ska bli helt självförsörjande på energi.

– Tekniken med förnybar elproduktion utvecklas hela tiden, och speciellt när det kommer till solceller. Tittar man bara några år tillbaka i tiden har förutsättningarna förbättrats avsevärt, förklarar Patrik Thuring som är E.ONs projektledare för hållbar stadsutveckling.

Klimatsmart delningsekonomi

Inte bara Sege Parks tillkomst och utveckling kommer att präglas av samarbete. De boende kommer också att kunna samsas om resurser och därmed delta i en klimatsmart delningsekonomi. 

– I Sege park ska man kunna dela på och ta vara på energin så att inget går till spillo. Det ska finnas möjligheter att dela resurser här på ett nytt sätt, genom exempelvis gemensamma bilpooler, vilket kommer att bidra till mindre miljöbelastning för området som helhet, säger Patrik Thuring, E.ONs projektledare för hållbar stadsutveckling.

Kan klimatomställningen bli en konkurrensfördel? Se filmen här

FAKTA

E.ON:s släpper klimatserie

Vi vill göra det enkelt för våra kunder att leva hållbart. Därför ställer vi om till 100 procent förnybar och återvunnen energi.

Få en snabbkurs i klimatfrågan och ta reda på hur vi ska klara av klimatomställningen tillsammans. Här finns den nya webb tv-serien i fyra delar – med Alexandra Rapaport i spetsen.

E.ON:s KLIMATSERIE

Avsnitt 1: Från klimatoro till framtidstro

Avsnitt 2: Tekniken som kan rädda klimatet

Avsnitt 3: Vi lever som om vi hade mer än 4 jordklot

Avsnitt 4: Heja Sverige – så vinner vi VM i klimatomställning