Merx Team: Därför valde vi DHL Freight

De säljer köksutrustning till grossister, restauranger och privatpersoner.
För leveranserna tar Merx Team hjälp av DHL Freight Euroconnect.
– De ger oss en helhetslösning oavsett vilket land kunden befinner sig i, säger Christer Linusson, logistikansvarig.

Läs mer om DHL Freights tjänster här

Merx Team är en av Sveriges ledande leverantörer av utrustning till köket. Förutom företagskunder driver Merx-koncernen ett antal köksbutiker och webbshop. För leveranserna, såväl inrikes som utrikes, ansvarar DHL Freight.

– För att vi ska kunna hålla vårt kundlöfte är det viktigt att leveranserna kommer fram i tid. När kunder beställer något av oss, vilket kan vara alltifrån butiksinköp till en bokning via vår webbshop, så är det såklart jätteviktigt att kunden får varorna när vi har lovat. DHL Freight löser detta bra, säger Christer Linusson.

Varuinköpen Merx Team gör sker främst från länder runtom i Europa, i Polen ligger dessutom försäljningskontor och lager. Navet i transporterna över kontinenten stavas DHL Freight Euroconnect. Via denna tjänst knyts en stormängd länder samman tack vare ett omfattande nätverk. Tjänsten går även att skräddarsy, vilket Christer Linusson uppskattar:
– DHL Freight kan ge oss en helhetslösning för vårt logistikbehov, det vill säga alltifrån upphämtning från olika leverantörer ute i Europa till att leverera varorna till våra slutkunder oavsett i vilket land kunden befinner sig i. Det är en styrka!

Enkelheten i DHL Freights tjänster är också betydelsefull, anser Christer Linusson:
– Det är alltid enkelt att boka och söka godset och ni håller alltid ledtiden. Kan inte bli mycket bättre än så, säger han och fortsätter:
– När bokningen väl är gjord är det lätt att följa godset på DHL:s hemsida och vårt eget ordersystem uppdateras så att informationen om leveransen till slutkunden håller.

Anna Jewert, säljkontakt hos DHL Freight gentemot Merx Team, lyfter fram företagets vilja att hela tiden hitta nya lösningar på frågor som uppkommer kring leveranserna:
– De kan transportbranschen, är intresserade och vet vad som gäller. De är alltid måna om att det ska vara just ett samarbete på lika villkor. Christer är rak i sin kommunikation och det gillar jag. Det bidrar till att det är enkelt att jobba ihop samtidigt som vi tillsammans genom en tight dialog kan hitta nya möjligheter och utvecklingsområden.

Så kan DHL Freight hjälpa ditt företag

Snabbfakta Euroconnect:

→ Transport via DHL Freights terminalnätverk enligt tidtabell
→ Dagliga internationella avgångar till Norden, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg Österrike, Polen, Tjeckien, Ungern, Slovakien och Baltikum. Leverans till övriga länder i nätverket är landsspecifikt.
→ Full spårbarhet
→ Samlastning och trafikstyrning minskar belastningen på miljön
→ Daglig, flexibel eller schemalagd upphämtning
→ Skräddarsy din leverans med DHL:s tillval

Produktion: Bonnier News Brand Studio