Därför har lastbilen “vingar”

Elbilar, transporter via båt och ”vingar” på lastbilarna.
Här är några av teknikerna som gör DHL Freight ännu mer hållbart framöver.
– Till 2050 ska vi noll nettoutsläpp av koldioxid, säger Maria Nilsson Öhman, hållbarhetschef Sverige.

Så kan DHL Freight hjälpa ditt företag – läs mer

Hållbarhet och miljöpåverkan är frågor som de flesta företag brottas med, så även DHL Freight. Via ett omfattande arbete, som även innefattar underleverantörer, siktar transportföretaget på en framtid utan koldioxidutsläpp. Målet är noll nettoutsläpp 2050 inom hela koncernen.

– Vi vågar sätta en agenda framåt, vilket jag tycker är en stor styrka. Det kommer inte bli lätt men vi har jobbat med frågan i flera år. Ett delmål är att halvera utsläppen till 2025 globalt, vilket vi i Sverige lyckades med redan 2016, berättar Maria Nilsson Öhman.

Eget center för innovation

Till sin hjälp att nå de högt uppsatta målen har DHL bland annat ett innovationscenter i tyska Bonn, där nya energieffektiva lösningar tas fram och testas i den dagliga verksamheten.

– Transport är en traditionell bransch, samtidigt finns ambitionen och en ständig diskussion kring innovationer hos oss. Sedan handlar det om att våga misslyckas. Vi tar fram jättemånga idéer som inte blir fullskaliga, men om man inte försöker hittar vi aldrig det som fungerar.

Från ritbord till verklighet

En lösning som gått hela vägen från ritbordet till verklighet är aerodynamiskt utformade lastbilar, som ger mindre luftmotstånd och därmed sparar energi. I ett annat projekt har lastbilarna utformats med ”vingar” längst bak. Siffror visar att dessa lastbilar, som främst rullar i Belgien, drar en liter mindre bränsle per 100 kilometer om ”vingarna” är på. En lastbil kan därmed minska bränsleförbrukningen med ungefär 1000 liter om året.

– Det ger ungefär fem procents minskat utsläpp per bil. Nästa steg kan exempelvis vara att installera elmotorer i bilarna, det minskar påverkan ytterligare, säger Nilsson Öhman.

Bygger egna eldrivna lastbilar

Just elbilar är ett område DHL arbetat intensivt med de senaste åren. Företagets tyska gren har på egen hand designat och utvecklat elektriskt drivna distributionsbilar som är anpassade efter transportföretagets behov. Redan idag rullar mer än 5000 eldrivna distributionsbilar i DHL:s nätverk i Europa.

– Vi valde att bygga eget eftersom det inte fanns bilar som motsvarade våra krav. Det tycker jag visar på vår framåtanda, vi väntar inte på att någon annan ska göra, utan möjliggör förändringen själva.

Leveranser med båt

I Göteborg har DHL Freight under 2017 genomfört tester där mindre gods lastats över på pråmar som vattenvägen tar sig inåt staden. Vidare leverans har skett med cykel.

– Där ville vi visa att det går att göra leveranser med extremt liten miljöpåverkan långt in i stadskärnor. Vi har en del utmaningar kvar, men jag tror att även andra städer med mycket vatten kan ha nytta av liknande leveranslösningar. Kan vi nyttja vattnet bättre är det jättebra även ur trängselsynpunkt. Vi har även haft ett liknande projekt i Amsterdam i Nederländerna.

Hyllar åkeriernas mod

Maria Nilsson Öhman påpekar att DHL Freights ambitiösa satsning på att minimera koldioxidutsläppen inte skulle vara möjlig om inte företagets underleverantörer var med på resan

– De gör väldigt mycket av jobbet i vardagen, framförallt här hemma i Sverige. Åkerierna som vågar investera i en för stunden dyrare teknik och chaufförerna som kör energisnålt och väljer rätt bränsle. Utan det samarbetet och våra långsiktiga relationer med åkerierna hade vi aldrig klarat det.

Här bokar du frakt med DHL Freight

Produktion: Bonnier News Brand Studio