" />
Hela den här avdelningen är en annons

Lindqvist: Därför blev inte Madagaskar en del av Sverige

Så skulle Sverige bli en ledande kolonialmakt.
Herman Lindqvist beskriver 400 års kamp för makt och prestige.

Sverige har varit en kolonialmakt med bosättningar i Amerika och Afrika. De svenska stormaktsplanerna var tidvis riktigt stora. Även handel med svarta slavar fanns med i diskussionerna. Det berättar Herman Lindqvist i sin nya bok ”Våra kolonier, de vi hade och de som aldrig blev av”.

 

Kolonierna i Delaware och Saint-Barthélemy förverkligades och är omtalade. Men det fanns drömmar om mycket mer än så, t ex Spetsbergen, Kap Verde och Madagaskar.

 

Järn byttes mot slavar

Slavhandeln är ett dystert kapitel i historien. Här deltog Sverige på ett indirekt sätt, svensk järn byttes av engelska affärsmän mot slavar i Västafrika. Så ökad slavhandel var bra för järnmalmsexporten.

Sveriges koloniala historia är förvånansvärd okänd, i alla fall för den stora allmänheten. Herman Lindqvist lyfter nu fram den delen av vår historia och gör det på sitt sedvanliga sätt – allvar och fakta livas upp med underhållande anekdoter. Hur man förhandlade med sjörövare. Hur internationella skojare lurade till sig örlogsskepp och kontanter mot vaga löften om öar någonstans.

 

Sjörövarbluffen

Sjörövarna sade sig vara beredda att skänka sin stora ö Madagaskar till Sverige om de själva fick flytta till Sverige för att leva i lugn och ro. Dessutom kunde de betala en smärre förmögenhet kontant till svenska kronan. Lockande, tyckte kung Karl XII och inledde kontakter. Men det visade sig vara bluffmakare man förhandlade med.

Det blev ingen svensk koloni ”halvvägs till Kina” den gången. Och inte heller när Ostindiska Companiet 1734 lyckades resa ända till östra Indien. Andra kolonisatörer från England och Frankrike var redan på plats och kämpade ned den lilla svenska gruppen.

 

Den svenska drömmen

Flera försök gjordes senare, men alla misslyckades. Den svenska drömmen om att hämta hem rikedomar från fjärran länder, som andra länder gjort, förblev bara en dröm. Några små kolonier hölls ett tag, som Saint-Barthélemy, men som regel stod sig svenskarna inte i konkurrensen ute i världen.

Herman Lindqvist gör ett pionjärarbete med sin populärbeskrivning av denna del av Sveriges historia.

 

Här hittar du Herman Lindqvist ”Våra kolonier, de vi hade och de som aldrig blev av”.

 

AB Kvällstidningen Expressen
Ansvarig utgivare: Thomas Mattsson
Produktion: Wasp Communication