Professorn: “Beröring kan få den som är sjuk att må bättre”

Beröring kan lindra smärta med 10 procent – och få den som är sjuk att må bättre.
Det berättar beröringsforskaren Håkan Olausson.

 

Här kan du läsa mer om barn och smärta.

 

Håkan Olausson är professor i klinisk neurovetenskap vid Linköpings universitet och forskar på effekterna av beröring. Han brukar ibland kallas ”forskaren som hittade smekningens nervceller” – nämligen ytterst tunna nervtrådar i huden som kallas taktila C-trådar.

 

 • Kan beröring öka välmående hos den som är sjuk?
  – Beröring kan leda till aktivering av hjärnans belöningssystem och på så sätt kan man uppleva ökat välbehag. Flera olika forskargrupper har visat detta hos friska försökspersoner och troligen fungerar det på samma sätt om man till exempel är förkyld.

 

 • Hur fungerar det?
  – Vår forskning har visat att det finns speciella nerver i människans hud som är speciellt känsliga för långsamma strykningar över huden – som en smekning. De här nervtrådarna svarar bäst om man stryker på huden med en hastighet av cirka fem centimeter per sekund, och om beröringen utförs med ett föremål som har hudtemperatur. Nerverna, som kallas C-taktila, går från huden till områden i hjärnan som är viktiga för emotioner och välbehag.Håkan Olausson och hans kollegor har visat att vid långvarig beröring får vi en succesivt ökad aktivering av hjärnans belöningssystem och även gynnsamma effekter på det autonoma nervsystemet.

 

 • Vilken typ av beröring ger mest välbehag?
  – Strykning över huden med en hastighet av cirka fem centimeter per sekund är vad de flesta av oss tycker bäst om och detta gäller från 5-åringar – de yngsta vi har undersökt – upp till 80-åringar, de äldsta vi har undersökt.

 

 • Hur mycket kan välbehaget öka?
  – Vi har visat att friska försökspersoner kan få lindring av experimentell smärta med cirka 10 procent av hudberöring.

 

 • Vilka fler goda effekter kan beröring ge?
  – Beröring är nödvändigt för barns normala utveckling, aktiverar hjärnans belöningssystem, kan ge smärtlindring, ökar tillit mellan människor och har gynnsamma effekter på det autonoma nervsystemet och minskar stress.

 

 • Har det någon betydelse vem som utför beröringen?
  – I vår forskning har vi oftast använt en robot för att utföra hudstimuleringen, men vi tror att vi får ännu starkare effekter om hudberöringen utförs av någon vi tycker om. Andra forskare har visat att beröring kan uppfattas som obehaglig om den utförs av någon vi inte tycker om. Just nu jämför vi vad som händer i hjärnan när vi smeker oss själva på underarmen jämfört med smekningar av en nära vän eller en främling.

 

FAKTA ALVEDON

Alvedon® (paracetamol). Receptfritt läkemedel. Verksam mot värk och feber. Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada. Använd inte Alvedon till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat. Läs alltid bipacksedeln noga. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tel. 020-10 05 79. CHSE/CHALV/0011/17a, Mars 2017.

 

Här kan du läsa mer om barn och smärta.

AB Kvällstidningen Expressen
Ansvarig utgivare: Thomas Mattsson
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies